USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Plany zajęć


STUDIA STACJONARNE – SEMESTR LETNI

UWAGA!

Plan może ulec zmianie.
Data przy pliku danego planu jest datą aktualizacji. 

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Analityka bezpieczeństwa – sem 4 – Aktualizacja 2024-02-14

INFORMATYKA

Informatyka – sem 2 – Aktualizacja 2024-05-21

Informatyka – sem 4 – Aktualizacja 2024-05-22

Informatyka – sem 6 – Aktualizacja 2024-06-05

TRANSPORT

TiL – sem 2 – Aktualizacja 2024-06-05

TiL – sem 4 – Aktualizacja 2024-05-22

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZiP – sem 2 – Aktualizacja 2024-05-22

ZiP – sem 4 – Aktualizacja 2024-05-23

ZiP – sem 6 – Aktualizacja 2024-05-27

FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia – sem 2 – Aktualizacja 2024-05-28

Fizjoterapia – sem 2 – praktyki lato – Aktualizacja 2024-05-28

Fizjoterapia – sem 4 – Aktualizacja 2024-05-15

Fizjoterapia – sem 4 – praktyki lato – Aktualizacja 2024-05-28

Fizjoterapia – sem 6 – Aktualizacja 2024-04-22

Fizjoterapia – sem 6 – praktyki lato – Aktualizacja 2024-06-07

Fizjoterapia – sem 8 – Aktualizacja 2024-05-20

Fizjoterapia – sem 8 – praktyki lato – Aktualizacja 2024-05-29

Fizjoterapia – sem 10 – Aktualizacja 2024-03-01

PIELĘGNIARSTWO – I stopień

Pielęgniarstwo – sem 2 – Aktualizacja 2024-06-25

Pielęgniarstwo – sem 4 – Aktualizacja 2024-04-15

Pielęgniarstwo – sem 6 – Aktualizacja 2024-04-24

PIELĘGNIARSTWO – II stopień

Pielęgniarstwo – sem 2 – Aktualizacja 2024-06-13


TYGODNIE PARZYSTE I NIEPARZYSTE

Wykaz tygodni P i N s. letni 2023-2024 – Aktualizacja 2024-02-15


STUDIA NIESTACJONARNE – SEMESTR LETNI

UWAGA!

Plan może ulec zmianie.
Data przy pliku danego planu jest datą aktualizacji. 

INFORMATYKA

Informatyka – sem 4 – Aktualizacja 2024-03-04

Informatyka – sem 6 – Aktualizacja 2024-03-20

Informatyka – sem 8 – Aktualizacja 2024-03-04

TRANSPORT

Transport – sem 4 – Aktualizacja 2024-05-22

Transport – sem 6 – Aktualizacja 2024-04-25

Transport – sem 8 – Aktualizacja 2024-03-07

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZiP – sem 4 – Aktualizacja 2024-05-22

ZiP – sem 6 – Aktualizacja 2024-03-01

ZiP – sem 8 – Aktualizacja 2024-03-01