USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zasady udziału w programie

Dokumenty zgłoszeniowe:

Zarządzenia:

Przydatne linki:

  • Europass

Przygotuj swoje dokumenty w łatwy i profesjonalny sposób!

Europass jest to zestaw pięciu dokumentów pozwalających zaprezentować umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie.
Dwa dokumenty w bezpłatnym dostępie:

  • Curriculum Vitae pomaga zaprezentować posiadane umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i efektywny. Możesz wypełnić swoje CV w trybie on-line korzystając z instruktażu lub pobrać formularz, przykłady i instrukcje.
  • Paszport Językowy jest narzędziem samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych. Możesz wypełnić swój Paszport Językowy w trybie on-line korzystając z instruktażu lub pobrać formularz, przykłady i instrukcje.

Pozostałe trzy dokumenty wydawane są przez instytucje edukacyjne i szkoleniowe:

  • Europass – mobilność zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.
  • Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia zawodowego. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.
  • Suplement do Dyplomu zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Przykładowy list motywacyjny oraz CV
  • Przykładowy Learning Agreement z komentarzem