USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pan Jędrzej Dzida

Klauzule informacyjne

e-mail:  iod@ans-gniezno.edu.pl

Informator o ochronie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla monitoringu wizyjnego na uczelni – Klauzula informacyjna – Monitoring ANS

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z pomocy materialnej na uczelni – Klauzula informacyjna – Pomoc materialna ANS

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z biblioteki uczelnianej – Klauzula informacyjna – Biblioteka ANS

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zapraszanych na wydarzenia na uczelni – Klauzula informacyjna – Zaproszenia

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób publicznych zapraszanych na wydarzenia na uczelni – Klauzula informacyjna – Zaproszenia (osoby publiczne)

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zatrudnianych na umowę cywilno-prawną na uczelni – Klauzula informacyjna – Umowa cywilno-prawna