USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Dokumenty

AKTUALIZACJA:

Zarządzenie nr 03/2021 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wsparcia w Projekcie pn.: “Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

Zarządzenie nr 75/2020 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wsparcia w Projekcie pn.: “Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

Załącznik do Zarządzenia nr 75/2020

Zarządzenie nr 74/2022 w sprawie: zmiany Zespołu Zarządzającego projektem „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ w Gnieźnie z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” 

Zarządzenie nr 46/2020 w sprawie: zmian w składzie Zespołu Zarządzającego projektem „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ w Gnieźnie z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

Zarządzenie nr 38/2020 w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego projektem „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ w Gnieźnie z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”