USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Opłaty

Dotyczy roku akademickiego 2022/2023

1) za wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł

2) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy
– dyplomu ukończenia studiów w języku obcym – 20 zł
– suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł

za wydanie duplikatu
– dyplomu ukończenia studiów – 20 zł
– suplementu do dyplomu – 20 zł

3) za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26 zł.
Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.