USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Poznaj ANS w Gnieźnie

JESTEŚMY AKADEMIĄ NAUK STOSOWANYCH !
Z dniem 1 maja 2022 roku Państwowa Szkoła Wyższa w Gnieźnie zmienia swoją nazwę na Akademię Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Na uwagę zasługuje fakt, że nazwa „akademia nauk stosowanych”, jest zastrzeżona tylko i wyłącznie dla prestiżowych uczelni zawodowych, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • funkcjonują na rynku edukacyjnym już od co najmniej 10 lat
 • liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego ponad 50% studentów kształci się na studiach stacjonarnych
 • ponad połowa nauczycieli akademickich jest zatrudniona w danej uczelni jako podstawowym miejscu pracy
 • uczelnie te prowadzą studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie, na co najmniej pięciu kierunkach studiów
 • oraz prowadzą kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów przygotowującym do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy, lub kierunku studiów kończącym się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera
 • ponadto żaden kierunek studiów prowadzony przez te uczelnie nie otrzymał negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

KIM JESTEŚMY I CO NAS WYRÓŻNIA?

 • 5 tys. zrekrutowanych studentów
 • 19 lat doświadczenia
 • 7 przyszłościowych i kryzysoodpornych kierunków studiów
 • 5 wyróżnień Ministra Edukacji i Nauki!

Główne priorytety Uczelni

 • Zapewnienie wysokiej jakości i różnorodności oferowanych przez uczelnię usług edukacyjnych uwzględniających przewidywane zmiany otoczenia społeczno-gospodarczego oraz zapotrzebowania na wybrane zawody.
 • Umocnienie samodzielności Uczelni w głównych obszarach jej działalności.
 • Zintensyfikowanie współpracy z bliższym i dalszym otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Rozwój infrastruktury uczelnianej oraz dalsza informatyzacja uczelni.
 • Kreowanie wizerunku Uczelni kształcącej wykwalifikowaną kadrę w zawodach poszukiwanych przez środowisko pracodawców.
 • Rozwój współpracy i wymiana doświadczeń na arenie międzynarodowej.

KSZTAŁCIMY NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW!
Już od ponad 19 lat kształcimy profesjonalistów, którzy z sukcesem podbijają międzynarodowe rynki pracy. Nasze programy kształcenia oparte są przede wszystkim na zajęciach praktycznych, realizowanych w formie: warsztatów, projektów, laboratoriów, case study oraz wizyt w przedsiębiorstwach i ośrodkach naukowo – badawczych.

Praktyki zawodowe odbywają się w firmach lub placówkach medycznych, z którymi uczelnia pozostaje w ścisłej współpracy, co owocuje tym, że pracodawcy pozyskują wysoko wykwalifikowanych pracowników, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a  absolwenci ANS w Gnieźnie są rozchwytywanymi na rynku pracy pracownikami.

PODBIJAMY OGÓLNOPOLSKIE RANKINGI
Wg. Rankingu Szkół Wyższych wydawnictwa „Perspektywy” do silnych atutów naszej Uczelni niewątpliwie należą: znikomy poziom bezrobocia wśród naszych absolwentów, umiejętne wykorzystanie środków unijnych na cele związane z podnoszeniem jakości kształcenia oraz wysokie kwalifikacje naszej kadry akademickiej.

Czynniki te powodują, że Akademia Nauk Stosowanych w Gnieźnie, plasuje się w czołówce uczelni zawodowych w Polsce. W/w atuty już od 5 lat docenia również Minister Edukacji i Nauki, który w 2022 roku po raz kolejny przyznał naszej uczelni – 1 milion złotych na doskonalenie jakości procesu kształcenia.

INWESTUJEMY W MŁODE TALENTY 
Wiemy, że studenci i absolwenci to najlepsi ambasadorzy naszej uczelni. Mając na uwadze ich aspiracje, rozwój kompetencji zawodowych, pasji naukowych, językowych i sportowych, z roku na rok podejmujemy działania, dzięki którym studiowanie w Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie staje się przyjemnością:

 • pielęgniarkom oferujemy płatne (ponadprogramowe) praktyki zawodowe
 • studentom ceniącym indywidualność oraz chęć zdobywania doświadczenia zawodowego już w czasie studiów – proponujemy dodatkowe, certyfikowane kursy dokształcające, realizowane w ramach wybranego kierunku studiów i finansowane całkowicie z programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości
 • na przebojowych i ciekawych świata – czekają studia i praktyki za granicą
 • a studenckie kieszenie, wspieramy bogatym pakietem stypendialnym.

ROZWIJAMY WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

Z roku na rok, sukcesywnie rozszerzamy również współpracę z uczelniami zagranicznymi, umożliwiając w ten sposób naszym studentom, możliwość odbycia części studiów lub praktyk zawodowych w wybranym kraju za granicą.

Na chwilę obecną, nasi studenci studiują i praktykują w: Grecji, Bułgarii, Turcji, Portugalii, Hiszpanii oraz na Malcie, Litwie, Łotwie i w Niemczech.

DBAMY O KOMFORT NASZYCH STUDENTÓW

Nasz kampus akademicki to połączenie tradycji i nowoczesności. W odrestaurowanych, historycznych budynkach dawnych koszarów wojskowych w Gnieźnie, mieszczą się dzisiaj komfortowe i nowocześnie wyposażone: sale wykładowe, językowe, laboratoria, pracownie medyczne, biblioteka, bufet studencki i siłownia.

Do dyspozycji studentów oddaliśmy również bezpłatny parking.

WSPIERAMY INICJATYWY STUDENCKIE I DZIAŁANIA SPOŁECZNE
O tym, że nie samą nauką żyje student, wiemy nie od dziś. Dlatego z miłą chęcią, wspieramy wszelkie inicjatywy studenckie, rozwój sportowych pasji i działalność społeczną, tj.: juwenalia, imprezy biegowe (w tym coroczny Bieg Hipolita, który odbywa się na terenie naszego kampusu), festiwale nauki, zbiórki charytatywne itp. Jedno jest pewne – z nami na pewno nie będziesz się nudził!

Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODPOWIADAMY RÓWNIEŻ NA PYTANIA

Biuro Rekrutacji
Gniezno, ul. Wrzesińska 43-55 bud. nr 4 (pokój 203)
tel. (61) 425 – 72 – 84 wew. 333, 797 029 423
email: rekrutacja@ans-gniezno.edu.pl