USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Przyznane stypendia

Wyniki posiedzenia UKS z dnia 30 listopada 2023 r.

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów – Kierunki inżynierskie 

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów – Kierunki medyczne 

Stypendia socjalne oraz dla osób z niepełnosprawnością

Wysokość stypendiów w r.a. 2023/24 określa Zarządzenie nr 80/2023 Rektora z dnia 1 grudnia 2023 r. 

Decyzje w sprawie świadczeń należy odbierać od 8 grudnia w pokojach:

  • kierunki INZ – pokój 203, B3
  • kierunki INT i INB – pokój 213, B4

Wypłata stypendium Rektora jest uzależniona od odbioru wszystkich decyzji na kierunku.