USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Osiągnięcia naukowe

Nagroda dla absolwentów informatyki z PWSZ Gniezno

4 listopada 2020 r. nasi absolwenci informatyki: inż. Arkadiusz Bryska oraz inż. Karol Staszewski, zdobyli III miejsce w ogólnopolskim konkursie o Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę inżynierską w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków. Nagrodzona praca nosi tytuł: “Aplikacja biznesowa dla Wielkopolskiego Banku Żywności”. Promotorem nagrodzonej pracy jest dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. PWSZ.

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu ich działalności, a także odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką, to zaproszenie dla studentów i absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, których zainteresowania naukowe obejmują problematykę innowacji, restrukturyzacji i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jego idea fantastycznie wpisuje się w założenia w/w programu “Kadry dla przemysłu”, który właśnie realizuje ARP. Konkurs ten, to również efekt porozumienia, jakie ARP S.A. zawarła w marcu 2019 r. ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych i został on objęty patronatem Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nowy patent PWSZ Gniezno

W PWSZ w Gnieźnie poza dydaktyką są prowadzone prace badawcze czego wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach naukowych a także wynalazki, które mają znaczenie praktyczne. W dniu 01 marca 2017 r. PWSZ w Gnieźnie zgłosiła patent zatytułowany „Hydrofilowy antyseptyczny napełniacz z udziałem nanocząsteczek srebra dla polimerów poliolefinowych hydrofobowych, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie do wytwarzania kompozytów o działaniu drobnoustrojowym”. Twórcami wynalazku są: mgr Daniel Hybiak, doktorant PP oraz wykładowcy PWSZ w Gnieźnie:  prof. dr hab. Józef Garbarczyk oraz dr Beata Dudzińska-Bajorek.