USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Skład komisji

Przewodniczący Komisji Bioetycznej
prof. dr hab. med. Przemysław Majewski – patomorfolog;

Zastępca przewodniczącego Komisji Bioetycznej

mgr Leszek Anioła – radca prawny;

Pozostali członkowie komisji:
1) dr n. med. Andrzej Ryszard Jóźwiak – choroby wewnętrzne, psychiatria, geriatria;
2) dr hab. Stanisław Malinger, prof. ANS – chirurgia, endoskopia gastroenterologiczna,
3) dr hab. Alicja Krzyżaniak, prof. UM – pediatria, medycyna społeczna, epidemiologia;
4) lek. Iwona Borecka – lekarz psychiatra;
5) lek. Beata Anna Bezmian – lekarz okulista;
6) dr hab. Edward Jeliński, prof. UAM – filozof, wykładowca;
7) dr hab. Andrzej Bohdanowicz, prof. UAM – teolog;
8) mgr farmacji Małgorzata Dams – farmaceuta;
9) mgr Elżbieta Gnarowska-Kaczmarek – pielęgniarka.
10) dr n. med. Artur de Rosier – psychiatra – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu.