USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Dokumenty do pobrania

1. Wniosek do KB o uzyskanie opinii

2. Jeżeli prowadzone badanie nie wykazuje cech eksperymentu medycznego

3. Jeżeli w wyniku prowadzonego badania zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian

4. Lista dokumentów będących załącznikiem do wniosku o uzyskanie opinii KB

5. Zgoda osób biorących udział w eksperymencie na przetwarzanie danych osobowych

6. Zobowiązania

7. Informacja dla pacjenta (wytyczne)

8. Wymagania dotyczące ubezpieczenia

9. Dokumenty wymagane dla członków Komisji Bioetycznej