Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna – Monitoring PWSZ

Klauzula informacyjna – Pomoc materialna

Klauzula informacyjna – Rekrutacja

Klauzula informacyjna – Biblioteka PWSZ

Klauzula informacyjna – Rekrutacja (tworzenie konta w systemie IRK)

Klauzula informacyjna – Umowa cywilno-prawna

Klauzula informacyjna – Zaproszenia (osoby publiczne)

Klauzula informacyjna – Zaproszenia

Regulamin ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pan Jędrzej Dzida

e-mail:  iod@pwsz-gniezno.edu.pl