Rok akademicki 2022/2023

 

Zimowa sesja egzaminacyjna 2022/2023

Studia STACJONARNE

 

Analityka bezpieczeństwa – sem 1 – Aktualizacja 2023-01-23

Analityka bezpieczeństwa – sem 5 – Aktualizacja 2023-01-23

Informatyka

Technologia chemiczna

Transport

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Pielęgniarstwo – Aktualizacja 2023-01-31

Fizjoterapia – Aktualizacja 2023-01-25

Studia NIESTACJONARNE

Informatyka

Transport  

Zarządzanie i inżynieria produkcji