USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Harmonogramy roku akademickiego

Rok akademicki 2023/2024


Letnia sesja egzaminacyjna 2023/2024

Studia STACJONARNE

Pielęgniarstwo – aktualizacja

Pielęgniarstwo II stopień – aktualizacja

Fizjoterapia – aktualizacja 2024-05-16

Analityka bezpieczeństwa – aktualizacja

Informatyka – aktualizacja

Transport – aktualizacja

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – aktualizacja

Studia NIESTACJONARNE

Informatyka – aktualizacja

Transport – aktualizacja

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – aktualizacja