USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Władze uczelni

Władze Uczelni na lata 2020-2024

Rektor

prof. dr hab. n. med.

Paweł Chęciński

Prorektor ds. organizacji, rozwoju i współpracy

dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. ANS Gniezno

Prorektor ds. studenckich

dr n. med. i n. o zdr.
Agnieszka Ulatowska
prof. ANS Gniezno

Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Sylwia Gradowska – Burczyk

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

prof. dr hab. Jerzy Konieczny

Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych

dr inż. Łukasz Józefowski

Dyrektor Zarządzający

mgr Maciej Olejniczak

Kwestor

mgr Marzena Kaźmierska

Skład Senatu ANS Gniezno na lata 2020-2024

 • prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński – Rektor ANS Gniezno
 • dr hab. Grażyna Bączyk, prof. ANS
 • dr hab. inż. Piotr Remlein, prof. ANS
 • dr inż. Krzysztof Danielewicz
 • dr inż. Przemysław Zakrzewski
 • dr inż. Marcin Kiciński
 • dr inż. Piotr Sujka
 • dr Anna Basa, prof. ANS
 • dr Agnieszka Matłoka
 • dr Agnieszka Ulatowska, prof. ANS
 • mgr inż. Maciej Matysiak
 • mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak
 • mgr Lidia Kowalska-Nowak
 • mgr Tomasz Kustosz
 • mgr Beata Sander
 • Wiktor Chudy
 • Weronika Lisiecka
 • Katarzyna Skowrońska
 • Milena Zawadzka

Skład Rady Uczelni 

powołanej na kadencję od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Lisiński – Przewodniczący Rady Uczelni
 • dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. prof. ANS Gniezno – członek Rady Uczelni
 • dr n. med. Sylwia Gradowska – Burczyk – członek Rady Uczelni
 • mgr Krzysztof Człapowski – członek Rady Uczelni
 • mgr Paweł Górnicki – członek Rady Uczelni
 • mgr Marzena Kaźmierska – członek Rady Uczelni
 • Milena Zawadzka – członek Rady Uczelni

Skład Samorządu Studenckiego

 • Milena Zawadzka – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
 • Wiktoria Zykowska – Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego
 • Błażej Adamski – Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego
 • Maja Hassen- Sekretarz

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów

dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. ANS Gniezno

kadencja od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r. Zarządzenie Rektora nr 88/2020

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

dr hab. n. med. Grażyna Bączyk, prof. ANS

kadencja od 01.10.2021 r. do 31.12.2024 r. Zarządzenie Rektora nr 68/2022

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

dr Anna Święcicka

od dnia 28.08.2023 r. Zarządzenie Rektora nr 46/2023