Władze Uczelni na lata 2020-2024

Rektor
prof. dr hab. n. med.
Paweł Chęciński
Prorektor ds. organizacji, rozwoju i współpracy
dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ
Prorektor ds. studenckich

dr inż. Krzysztof Danielewicz płk rez.

Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Sylwia Gradowska – Burczyk
p. o. Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

mgr inż. Maciej Matysiak, płk rez.

Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
dr inż. Łukasz Józefowski

Dyrektor Zarządzający

mgr Maciej Olejniczak

Kwestor

mgr Marzena Kaźmierska


Skład Senatu PWSZ w Gnieźnie na lata 2020-2024

 • prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński – Rektor PWSZ Gniezno
 • dr hab. inż. Piotr Remlein, prof. PWSZ
 • dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PWSZ
 • dr inż. Marcin Kiciński
 • dr inż. Piotr Sujka
 • dr inż. Przemysław Zakrzewski
 • dr Anna Basa
 • dr inż. Krzysztof Danielewicz
 • dr Agnieszka Matłoka
 • dr Agnieszka Ulatowska
 • mgr inż. Adrianna Rokosik
 • mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak
 • mgr Lidia Kowalska-Nowak
 • mgr Tomasz Kustosz
 • mgr Beata Sander
 • Damian Drop
 • Edyta Urbańska
 • Milena Zawadzka
 • Katarzyna Skowrońska

Skład Rady Uczelni 

powołanej na kadencję od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Lisiński – Przewodniczący Rady Uczelni
 • mgr Krzysztof Człapowski – członek Rady Uczelni
 • dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. PSW – członek Rady Uczelni
 • dr Tomasz Zmyślny – członek Rady Uczelni
 • dr n. med. Sylwia Gradowska – Burczyk– członek Rady Uczelni

 • mgr Marzena Kaźmierska – członek Rady Uczelni
 • Milena Zawadzka – członek Rady Uczelni

Skład Samorządu Studenckiego

 • Milena Zawadzka – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
 • Patrycja Nitka – Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego
 • Wiktoria Zykowska – Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego
 • Marlena Lipińska – Skarbnik

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów

dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. PWSZ Gniezno

kadencja od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r. Zarządzenie Rektora nr 88/2020

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

dr Małgorzata Wójcik

kadencja od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r. Zarządzenie Rektora nr 89/2020

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

mgr Agnieszka Fedeczko-Ignasiak

od dnia 07.02.2022 r. Zarządzenie Rektora nr 06/2022