USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr Agnieszka Ulatowska, prof. ANS

Adiunkt
Instytut Nauk o Zdrowiu
email: a.ulatowska@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Absolwentka Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo (1998).

Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii oraz Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej.

W 2019 roku uzyskanie tytułu naukowego dr n. med. i n. o zdr. w Zakładzie  Praktyki Pielęgniarskiej  Wydziału Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Doświadczona Pielęgniarka pracująca min.  w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Poznaniu (1994- 1998) na oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej, w NSZOZ VIVAX w Gnieźnie (2008-2009) jako pielęgniarka oddziału zabiegowego oraz pielęgniarka koordynująca (2014-2016).

Wykładowca w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa (od 2009 roku ) – zajęcia ze studentami wydziału pielęgniarstwo z podstaw pielęgniarstwa i pielęgniarstwa geriatrycznego (wykłady i zajęcia praktyczne w DPS oraz na oddziale geriatrycznym, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (od 2016) – Wydział Nauk o Zdrowiu w Zakładzie Praktyki Pielęgniarskiej (wykłady i zajęcia praktyczne),  od V 2023 tytuł prof. ANS Gniezno. Pracownik ZOl-u w Bydgoszczy (2021 -2023).

Prorektor ds. studiów w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa (od X 2023 )

Ukończyła szereg kursów i szkoleń doskonalących, w tym:

 • intensywny kurs języka angielskiego w ramach ERASMUS – ETSIAMN STAFF TRAINING PROGRAMME – Providing key skills for Uniwersity Staff w Walencji,
 • kurs języka hiszpańskiego w ramach ERASMUS + STAFF MOBILITY PROGRAMMES w Walencji,
 • warsztaty „Symulacja medyczna w edukacji pielęgniarek i położnych. Metoda, kadra, narzędzia – od czego zacząć?”
 • kurs specjalistyczny: „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”,
 • kurs specjalistyczny: „Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych”,
 • kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek”
 • ukończenie specjalizacji z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego
 • kursy doskonalące pracy nauczyciela,
 • uprawnienia egzaminatora w zawodzie: Opiekunka środowiskowa, Opiekun medyczny,

Publikacje :

 • Pablic Health-the new challenges, 2016;136-148. „Problem niedożywienia wśród pacjentów w wieku podeszłym”.
 • Pielęgniarstwo Polskie, 2016;3(61), 439-447. „Aspekty psychospołeczne życia osób w wieku podeszłym a możliwości opieki”.
 • Pielęgniarstwo Polskie, 2016;1(59),30-37. „Ocena stanu odżywienia pacjentów geriatrycznych w oddziale geriatrycznym za pomocą skali MNA”.
 • Pielęgniarstwo Polskie, 2017;4(66),633-639. „Prevention of infection, effective control and treatment of infected burn wounds – the role of a nurse in an interdisciplinary team”.
 • Pielęgniarstwo XXI wieku, 2017;16,4(61),5-8.  „Diagnostic tests in women attempting pregnancy”.
 • Journal of Medical Science, 2017;86, 4,272-278. „Clostridium difficile – still a problem among the XXI century of geriatic patients”.
 • Journal of Medical Science, 2017;86,1,23-29. „Assessment of women’s awareness about reproductive and breast cancers”.
 • Rozdział w książce: Podstawy kliniczne oraz pielęgnowanie chorych w okresie przed i pooperacyjnym w chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii. Tytuł rozdziału: „Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem starszym leczonym chirurgicznie”. Poznań 2018r.
 • Pielęgniarstwo Polskie, 2018,4(70),358-364.  „Evaluation of postoperative pain in patients treated surgically”.
 • Ocena funkcjonowania pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Polsce i Holandii. Rozprawa doktorska. UMP 2019r.
 • Pielęgniarstwo Polskie, 2019, 3 (73), 243-251 „Motywy uczestnictwa przyszłych rodziców w zajęciach edukacyjnych szkoły rodzenia”.
 • Pielęgniarstwo  Polskie, 2019, 4 (74),  372-378, “The phenomenon of breast milk – mothers’ awareness in the subject of natural feeding”.
 • Pielęgniarstwo Polskie, 2020, 2 (76),  “Nurses evaluation of functional status residents of social welfare home in Gniezno with the use of Nosger scale”.