USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Kontakt

Akademia Nauk Stosowanych
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno

Sekretariat Rektora

sekretariat@ans-gniezno.edu.pl

elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP): /pwszgniezno/SkrytkaESP

ans-gniezno.edu.pl

NIP: 784-227-37-94
REGON: 634603839

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich

ul. Wrzesińska 43-55
bud nr 3 sala nr 203-204
62-200 Gniezno

ksztalcenie@ans-gniezno.edu.pl

tel. (61) 425-72-84

pielęgniarstwo – wew. 328
fizjoterapia – wew. 337
kierunki inż. – wew. 210
plany zajęć (s. inż.) – wew. 325

Kwestura

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno (wejście A)

tel. (61) 425-72-84 wew. 322
kwestor@ans-gniezno.edu.pl

Biblioteka ANS Gniezno

ul. Wrzesińska 43-55
bud nr 5 sala nr 16-17
62-200 Gniezno

tel.: (61) 425-72-84 wew. 220
biblioteka@ans-gniezno.edu.pl

Rekrutacja

ul. Wrzesińska 43-55
bud nr 4 sala nr 203
62-200 Gniezno

tel.: (61) 425-72-84 wew. 333
kom.: 797 029 423
rekrutacja@ans-gniezno.edu.pl

Promocja

ul. Wrzesińska 43-55
bud nr 4 sala nr 203
62-200 Gniezno

tel.: (61) 425-72-84 wew. 232
promocja@ans-gniezno.edu.pl