USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Karta Uczelni ECHE

Decyzją Komisji Europejskiej otrzymaliśmy Kartę ECHE – Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027

Tym samym, podobnie jak w poprzednich latach, nasza Uczelnia może w pełni uczestniczyć w realizacji działań mobilnościowych i projektów w ramach programu Erasmus+.

Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Karta jest potwierdzeniem spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa w programie.