USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

KOSMETOLOGIA – studia I stopnia (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE

3 – letnie licencjackie (6 semsetrów)

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

Kosmetologia zrodziła się na gruncie kosmetyki i swoimi korzeniami sięga do nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej. Tak szeroki wachlarz zainteresowań pozwolił stworzyć kierunek o szerokich perspektywach oraz mocnych podwalinach wiedzy i umiejętności , które dają szansę na odnalezienie swojej zawodowej drogi dla osób chcących połączyć zainteresowanie medycyną, sportem oraz zdrowiem i kreowaniem pięknego wyglądu.

Współcześnie absolwent studiów wyższych z zakresu kosmetologii to specjalista, zajmujący się poprawą i przywracaniem urody, a także promowaniem zdrowego stylu życia.

Kosmetolog posiada szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę, a także umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetologicznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych. Zajmuje się również kamuflażem medycznym oraz specjalistycznym makijażem medycznym, który ma zastosowanie w podnoszeniu jakości życia pacjentów po radykalnych operacjach, amputacjach.

Absolwent uzyskuje przygotowanie do samodzielnego pełnienia roli zawodowej zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej w gabinetach kosmetologicznych o pełnym zakresie świadczonych usług.

Studia na kierunku Kosmetologia w ANS Gniezno są studiami licencjackimi (I stopnia), stacjonarnymi (bezpłatnymi) – trwają 6 semestrów.

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA STUDIACH

Ramowe treści kształcenia obejmują grupę treści podstawowych obejmujących między innymi: biologię, anatomię, fizjologię, biochemię czy farmakologię.

Treści kierunkowe, dużo bardziej szczegółowo pozwalają zagłębić się w tajniki kosmetologii z pomocą takich przedmiotów jak:

 • Kosmetologia pielęgnacyjna,
 • Kosmetologia upiększająca,
 • Receptura kosmetyczna,
 • Dermatologia,
 • Fizjoterapia i masaż,
 • Chemia kosmetyczna,
 • Estetyka.

ANS Gniezno oferuje bazę specjalistycznych pracowni , znajdujących się w Kampusie Uczelni. Są to pracownie specjalistyczne takie, jak:

 • Kosmetologii ogólnej,
 • Kosmetologii estetycznej i wizażu,
 • Podologii,
 • Trychologii,
 • Odnowy biologicznej,
 • Masażu,
 • Kinezyterapii,
 • Hydroterapii,
 • Fizykoterapii,
 • Laboratorium chemiczne

Praktyczny charakter studiów zapewnia, iż praktyki są nieodłącznym elementem przygotowania do wykonywania zawodu. W programie studiów uwzględniono:

 • 210 godzin praktyk po II semestrze – w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej
 • 210 godzin praktyk po IV semestrze – w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwent będzie przygotowany do realizacji poniższych kompetencji:

 • Precyzyjnego stosowania terminologii związanej z kosmetyką i kosmetologią.
 • Planowania różnorodnych zabiegów kosmetycznych oraz stosowania odpowiednich kosmetyków w zależności od diagnozy.
 • Wykonywania różnorodnych zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem specyfiki klienta.
 • Obsługi aparatów i urządzeń używanych w branży kosmetycznej.
 • Tworzenia i stosowania preparatów potrzebnych do przeprowadzenia zabiegów kosmetycznych.
 • Oceny wpływu kosmetyków na skórę i organizm człowieka.
 • Diagnozowania stanu skóry oraz ewentualnych problemów skórnych.
 • Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska.
 • Organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii.
 • Wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych w oparciu o odpowiednie wskazania i przeciwwskazania.
 • Śledzenia nowości i trendów w branży kosmetycznej i kosmetologii.
 • Korzystania z różnorodnych źródeł informacji oraz specjalistycznego doradztwa.
 • Wykonywania zawodu z należytą starannością i zgodnie z etyką zawodową.
 • Organizacji, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
 • Przygotowania do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz ciągłego doskonalenia zawodowego, co stanowi istotny element procesu kształcenia

PERSPEKTYWY PRACY PO STUDIACH

 • gabinety kosmetyczne
 • gabinety medycyny estetycznej
 • specjalistyczne gabinety podologiczne
 • centra odnowy biologicznej
 • salony SPA
 • laboratoria kosmetyczne
 • firmy kosmetyczne
 • firmy szkoleniowe i marketingowe z branży beauty

PROGRAM STUDIÓW