USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Publikacje

Tomasz Kubiak, The Influence of Blood and Serum Microenvironment on Spin-Labeled Magnetic Nanoparticles, Magnetism 4(2), (2024), 114-124, DOI: 10.3390/magnetism4020009

Artykuł dostępny na stronie: https://www.mdpi.com/2673-8724/4/2/9


“Wpływ wybranych czynników związanych ze stylem życia na sprawność funkcjonalną pacjentów po udarze mózgu w czasie Pandemii Covid-19”

Czasopismo “Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne” https://doi.org/10.15225/PNN.2023.12.4.2

Artykuł autorstwa mgr Małgorzaty Bosackiej oraz dr hab. Grażyny Bączyk, prof. ANS   


,,Ocena sprawności osób po udarze mózgu w wieku produkcyjnym w czasie pandemii Covid – 19”

Czasopismo ”Pielęgniarstwo XXI wieku” Vol.22, Nr 3(84)/2023, 147-155

Artykuł autorstwa mgr Małgorzaty Bosackiej i dr hab. Grażyny Bączyk prof. ANS
Spectrophotometric Determination of PEG in Waterlogged Archaeological Wood and Impregnation Solutions
Mariusz Fejfer, Agnieszka Matłoka, Jerzy Siepak;

Studies in Conservation vol.66, issue 3, p.182-189 (2021)
(Received 01 Oct 2019, Accepted 01 May 2020, Published online: 24 Jun 2020)


„Nursing Students’ Perceptions on Healthcare-Associated Infection Control and Prevention Teaching and Learning Experience: Development and Validation of a Scale in Four European Countries.”

Healthcare-associated infections are one of the major concerns worldwide. This study presents the development and the validation process of the InovSafeCare scale and aimed at identifying and measuring the ecosystem variables related to healthcare-associated infection (HCAI) prevention and control practices in European nurse students. Qualitative and quantitative approaches were used to (1) elaborate an item pool related to the educational environment, the healthcare setting environment, and the attitudes, beliefs, and performance of the nursing students regarding HCAI prevention and control and (2) analyze psychometric properties of the scale using factor analysis. The validated InovSafeCare scale was applied to undergraduate nursing students of five European Higher Education Institutions. The partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) method with SMART-PLS3 software was used. The study sample consists of 657 nursing students, who responded a self-report inventory. From the analyzed data were identified 14 factors. The InovSafeCare scale reveals good validity and reliability of the dimensions in different European countries.
1. Amaia Yurrebaso Macho, Alexander L. Ward Mayens, Eva Ma Picado Valverde, Raquel Guzmán Ordaz, Juan Antonio Juanes Méndez, Jose Luis Pérez Iglesias, José Antonio Mirón Canel
2. Maria do Rosário Pinto, Alcinda Maria do Sacramento Costa Reis, Joaquim Augusto Simões, Ana Luísa Torres
3. Marja Silén-Lipponen, Ulla Korhonen, Leena Koponen, Mikko Myllymäki
4. Grażyna Bączyk, Amelia Patrzała, Anna Basa, Aleksandra Jankowiak-Bernaciak
5. Paulo Santos Costa, Beatriz Serambeque, Anabela Salgueiro Oliveira, João Pardal, João Manuel Garcia do Nascimento Graveto, Pedro Parreira

1. Salamanca University, Salamanca, Spain
2. IP Santarem, Santarem, Portugal,
3. Savonia University of Applied Sciences, Health and Social Care, Kuopio, Finland
4. Hipolit Cegielski State University of Applied Sciences in Gniezno, Gniezno, Poland
5. Nursing School of Coimbra (ESEnfC), Coimbra, Portugal

„Biofizyka a niezwykłe właściwości wody.”
Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 4 (2021), s. 4-11, ISSN: 0426-3383.

dr Tomasz Kubiak


dr n. o zdrowiu Katarzyna Plagens-Rotman została redaktorem wydania specjalnego
pt. „Sexually transmitted diseases: challenges for the 21st century” w czasopiśmie Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology.

https://ceog.imrpress.com/EN/subject/listSubjectChapters.do?subjectId=1624846561320


”Opryszczka narządów płciowych jako wciąż istotny problem dermatologiczny, ginekologiczny i wenereologiczny” – Katarzyna Plagens-Rotman, Renata Przybylska, Katarzyna Gerke, Zygmunt Adamski, Magdalena Czarnecka-Operacz

Postępy w dermatologii i alergologii,

Współczynnik oddziaływania 1.361, MEiN 70

Genital herpes


Integracja zarządzania zasobami technicznymi oraz energetycznymi budynków inteligentnych z zastosowaniem BIoT
Wiadomości Elektrotechniczne, nr 5 (2021), ISSN: 0043-5112

dr inż. Eugeniusz Sroczan


Biofizyka zmysłu słuchu i ochrona przed hałasem,
Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 2 (2021), s. 4-10, ISSN: 0426-3383.

dr Tomasz KubiakAutosexual behavior as a topic for inclusion in gynecological practice
Katarzyna Plagens-Rotman, Ewa Jakubek, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Jacek Boroch, Małgorzata Mizgier, Witold Kędzia

Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 2021, 48(2): 212-215
Impact factor 0,139 , MNiSW 40


„WITAMINY I MIKROELEMENTY W CHEMOPREWENCJI RAKA BŁONY ŚLUZOWEJ TRZONU MACICY ORAZ RAKA JAJNIK”
K. Plagens – Rotman

WITAMINY I MIKROELEMENTY W CHEMOPREWENCJI RAKA
BŁONY ŚLUZOWEJ TRZONU MACICY ORAZ RAKA JAJNIKA


Lifestyle with particular emphasis on physical activity and genital carcinomas in women
K. Plagens–Rotman, M. Piskorz–Szymendera, B. Pięta

European Journal of Gynaecological Oncology, 2020, 41(2): 233-239.
Impact factor 0,215 , MNiSW 40


„How do health problems affect the quality and everyday life of patients with endometriomas?”
K. Plagens-Rotman, K. Chmaj-Wierzchowska1, M. Wojciechowska, I. Parda, P. Rzymski, M. Wilczak

Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 2020, 47(4): 571-575.
Impact factor 0,139 , MNiSW 40


„Wybrane aspekty zdrowia seksualnego z uwzględnieniem medycyny rodzinnej i aspektów poradnictwa aptekarskiego także w kontekście okresu przekwitania”
Katarzyna Plagens-Rotman, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Marek Bielecki, Małgorzata Mizgier, Witold Kędzia – s. 87-90

„Wybrane zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem stanów zapalnych w ginekologii i praktyce lekarza rodzinnego”
Katarzyna Plagens-Rotman, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Witold Kędzia – s. 91-95

„Medyczne i humanistyczne zagadnienia związane z psychodermatologią w praktyce lekarza rodzinnego, ginekologa i seksuologa”
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Katarzyna Plagens-Rotman, Małgorzata Mizgier, Piotr Merks, Magdalena Czarnecka-Operacz, Witold Kędzia, Marek Bielecki – s. 96-98

http://www.medrodzinna.pl/aktualny-numer/


55-year old woman with erysipelas Impact factor 1,361  MNiSW 70
Katarzyna Plagens-Rotman, Renata Przybylska, Katarzyna Gerke, Zygmunt Adamski, Magdalena Czarnecka-Operacz

Adv Dermatol Allergol 2020; XXXVII (4): 613–616
DOI: https://doi.org/10.5114/ada.2020.98225
Impact factor 1,361, MNiSW 70


Disability vs the sexual life of women – selected issues

Katarzyna Plagens-Rotman, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Piotr Merks, Małgorzata Mizgier, Witold Kędzia, Maciej Wilczak Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology 2021 Volume 48 Issue 1 pp. 19-23 Impact factor 0,139  MNiSW 40

Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 2021, 48(1): 19-23.
DOI: 10.31083/j.ceog.2021.01.2200
Impact factor 0,139, MNiSW 40„Particuology. Ultrasound-triggered directional release from turmeric capsules”

T. Kubiak, M. Zubko, A. Józefczak, 2021, 57, 19-27, DOI: 10.1016/j.partic.2020.12.010
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1674200121000249


„Fizyka w pożarnictwie”

Tomasz Kubiak
Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 6 (2020), s. 10-17, ISSN: 0426-3383


„Od naturalnej promieniotwórczości do medycyny nuklearnej. Człowiek a promieniowanie jonizujące.”

Tomasz Kubiak
Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 5 (2020), s. 4-11, ISSN: 0426-3383


„Zarys problemu wrodzonych wad rozwojowych żeńskich narządów płciowych w ginekologii i w praktyce lekarza rodzinnego.”
ang. „Outline of the problem of birth developments of female gender organs in gynecology and in the family doctor’s practice.”

Katarzyna Plagens-Rotman¹, Grażyna Jarząbek-Bielecka², Karina Kapczuk², Witold Kędzia²

¹Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego, Gniezno
²Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

© Borgis Med Rodz 2020; 23(1): 30-33
DOI: https://doi.org/10.25121/MR.2020.23.1.30


Zarys problemu cierpienia i bólu w praktyce lekarza rodzinnego. Wybrane aspekty medyczne i humanistyczne również w kontekście pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.”
ang. „The outline of the problem of suffering and pain in GP practice. Selected medical and humanistic aspects – also in the context of the coronavirus pandemic.„

Grażyna Jarząbek-Bielecka¹, Klaudyna Madziar¹, Katarzyna Bojanowska¹, Witold Kędzia¹,
Katarzyna Plagens-Rotman², Marek Bielecki³, Antoni Jarząbek¹

¹ Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii, Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
² Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego, Gniezno
³ Apteki „Medica”, Środa Wielkopolska, Nekla Wielkopolska

© Borgis Med Rodz 2020; 23(1): 22-25
DOI: https://doi.org/10.25121/MR.2020.23.1.22


EDUKACJA PRZEDPORODOWA JAKO PRZYGOTOWANIE KOBIETY DO MACIERZYŃSTWA
ang. „The antenatal education in preparing women for maternity.”Agnieszka Araszkiewicz¹, a), Katarzyna Plagens-Rotman², b)¹ Szkoła Rodzenia „Położna z Sercem” Poznań, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
² Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźniea) https://orcid.org/0000-0001-9464-7195
b) https://orcid.org/0000-0001-7646-7430DOI: https://doi.org/10.20883/pielpol.2020.20


„Spectrophotometric Determination of PEG in Waterlogged Archaeological Wood and Impregnation Solutions”

Mariusz Fejfer, Agnieszka Matłoka, Jerzy Siepak
Studies in Conservation; 2020-06-24 | journal-article

DOI: 10.1080/00393630.2020.1783488
Part of ISSN: 0039-3630
Part of ISSN: 2047-0584

Kilkuletnie prowadzanie badań w laboratorium chemicznym PWSZ w Gnieźnie nad oznaczaniem zawartości polietylenoglikoli w konserwowanym mokrym drewnie archeologicznym  we współpracy z Działem Konserwacji Muzeum Archeologicznego w Biskupinie zaowocowało wspólnym artykułem, który ukazał się na łamach czasopisma Studies in Conservation.


„Od wyłącznika do IoT – ewolucja funkcjonalności instalacji elektrycznych w budynkach.”
E. Sroczan

Kolejne zmiany technologiczne i funkcjonalne sprzętu i osprzętu instalacyjnego oraz przewodów instalacyjnych, a nade wszystko odbiorników energii, pozwalały na coraz bardziej efektywne przetwarzanie energii elektrycznej w postać energii końcowej. Nowe układy sterowania, bazujące na zminiaturyzowanych układach automatycznego sterowania zasilaniem odbiorników, umożliwiają optymalizację zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego. Rozproszenie zarządzania poborem energii, możliwe dzięki zastosowaniu IoT, ma istotne znaczenie dla pracy sieci dystrybucyjnej, do której przyłączeni są prosumenci. Internet rzeczy wpływa również na podwyższenie poziomu komfortu odbiorcy energii elektrycznej i jednocześnie jej producenta – prosumenta.

Słowa kluczowe: instalacje inteligentne, prosument, instalacje fotowoltaiczne, internet rzeczy.


„Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT – internetu rzeczy.”
M. Sroczan – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
M. Sroczan – Politechnika Poznańska
Elektro-info nr 3/2017 r.

Prosumenci dostrzegający wartość we  wdrażaniu i korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technology – ICT) realizują korzyści w wielu obszarach, m.in. obniżenia kosztów krańcowych produktów i usług, wykorzystania analityki Big Data w celu poprawy efektywności produkcji, wydajności, współdzielenia danych z innymi IoT prosumentami. W artykule opisano strukturę instalacji oraz wyniki pomiarów mocy i energii dokonywanych i przetwarzanych automatycznie przez dedykowane oprogramowanie.


„Funkcjonalności instalacji budynku prosumenta udostępniane przez Chmurę i Internet 5G.”
E. Sroczan
Elektro-info nr 3(182)/2020 r. str. 20-24.

W artykule opisano wybrane elementy struktury nowoczesnej instalacji inteligentnej prosumenta. Nie tylko w domu (mieszkaniu) ale również w procesach technologicznych – w przemyśle, także w energetyce. Istotną rolę w działaniu systemu elektroenergetycznego (SE) spełnia telekomunikacja udostępniająca media transmisyjne o przepustowości gwarantującej dostęp adresata do informacji w czasie rzeczywistym, z opóźnieniem transportowym, które nie wpływa na jakość i bezpieczeństwo automatycznej regulacji parametrów instalacji. Te cechy wynikają z zastosowania techniki obliczeń w „chmurze”, Internetu 5G jako medium oraz cech Internetu Rzeczy (IoT), który coraz powszechniej ewoluuje do Internetu Wszystkiego (IoE).


Sygnały i obrazy, czyli fizyka w przetwarzaniu i analizie danych biomedycznych

Tomasz Kubiak
Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 3 (2020), s. 4-12, ISSN: 0426-3383.


Direction-Specific Release from Capsules with Homogeneous or Janus Shells Using an Ultrasound Approach  
Tomasz Kubiak, Joanna Banaszak, Arkadiusz Józefczak, Zbigniew Rozynek
ACS Applied Materials & Interfaces, 12 (13), 2020, 15810-15822

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.9b21484


„Wizja rekultywacji Jeziora Jelonek w Gnieźnie.”

dr Agnieszka Matłoka, mgr inż. Karol Ciesielski, prof.dr hab. Ryszard Gołdyn, Sandra Strzelińska, Klaudia Wekwerth, Agata Kozłowska, prof.dr hab. Jerzy Siepak
PRZEGLAD KOMUNALNY nr 4, str 47-51 (2020)

Pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska i Technologii Chemicznej tj.: prof. dr hab. Jerzy Siepak, dr Agnieszka Matłoka oraz mgr inż. Karol Ciesielski wraz ze studentkami kierunku technologii chemicznej – Klaudią Wekwerth, Agatą Kozłowską oraz Sandrą Strzelińską, a także z Panem prof. dr hab. Ryszardem Gołdyniem z Zakładu Ochrony Wód, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są autorami artykułu „Wizja rekultywacji jeziora Jelonek w Gnieźnie”, który ukazał się na łamach Przeglądu Komunalnego nr 4 (343) str.47-51 2020. Nadmieniamy, że „Przegląd Komunalny”, to najbardziej rozpoznawalne czasopismo dotyczące branży komunalnej i ochrony środowiska, wydawane od ponad 25 lat przez firmę ABRYS.

Wersja papierowa czasopisma wkrótce będzie dostępna w Bibliotece Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie. Istnieje też możliwość prenumeraty tego czasopisma przez stronę http://e-czytelnia.abrys.pl/przeglad-komunalny/2020-4-1134


Eugeniusz M. Sroczan – „Instalacje elektryczne”
Wydawca: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2019
ISBN: ISBN 978-83-09-01118-7.

W książce przedstawiono informacje, schematy, zakresy zastosowań poszczególnych urządzeń przyłączonych do instalacji elektrycznej oraz zasady ich działania. Stanowią one wyposażenie domu, mieszkania, biura, pracowni projektowej, warsztatu rzemieślniczego – łatwiej byłoby wymienić miejsca, w których instalacji nie ma. Książka zainteresuje czytelników chcących zapoznać się z nowościami do swojego domu, jak i fachowców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę. Może ona służyć jako podręcznik, poradnik i zbiór informacji oraz jako wykaz aktualnych norm, niezbędnych do projektowania i modernizacji instalacji.


„Od biofizyki układu wzrokowego do złudzeń optycznych”

Tomasz Kubiak
Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 6 (2019), s. 4-10, ISSN: 0426-3383.