USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wymiana akademicka

Stypendyści Programu Erasmus 

Współpraca międzynarodowa i internacjonalizacja studiów na trzech poziomach: mobilności studentów, kadry akademickiej i administracyjnej, jest jednym z elementów strategii rozwoju Uczelni. Realizacja tego założenia jest możliwa dzięki udziałowi w programach międzynarodowych: Programie LLP – Erasmus (2007-2013) i jego kontynuacji Programie Erasmus+. Program stypendialny Erasmus daje szanse studentom na zdobycie cennych umiejętności i kwalifikacji, które będą wyróżniać absolwentów Uczelni na rynku pracy. Studenci przebywający na stypendium rozwijają swoje zainteresowania, doskonalą znajomość języków obcych i poznają odmienne kultury. Niejednokrotnie wyjazd do uczelni lub instytucji partnerskiej to nie tylko nauka, ale także źródło nowych przyjaźni i niezapomnianych przeżyć. Kadra akademicka uczestnicząca w Programie ma możliwość dywersyfikacji swojego doświadczenia zawodowego, spotkania ze środowiskiem zawodowym z innych krajów oraz wymianę tzw. „dobrych praktyk”. Poznawanie obcej kultury i języka jest zawsze wartością dodaną i bezcenną. 

Uczelnie i instytucje partnerskie – wyjazdy studentów i kadry akademickiej 

 • Bułgaria, Sofia: Atlas Nova Ltd. 
 • Grecja, Ikaria: Archipelagos Institute of Marine & Environmental Research of the Aegean Sea 
 • Hiszpania, Walencja: Univesity de Valencia 
 • Litwa, Utena: Utenos Kolegija University of Applied Sciences; Alytus: Alytus Kolegija University of Applied Sciences 
 • Łotwa, Rezekne: Rezekne Academy of Technologies 
 • Malta, Mosta: Paragon Europe 
 • Niemcy, Wolfenbüttel: Ostfalia Hochschule Für Angewandte Wissenschaften  
 • Portugalia, Leiria: Politecnico de Leiria; Santarem: Instituto Politécnico Santarém; Coimbra: Escola de Superior de Enfermagem de Coimbra; Lizbona: EUROYOUTH PORTUGAL 
 • Turcja, Samsun: Istanbul Ondokuz Mayis University; Istanbul: Sabahattin Zaim University 
 • Ukraina, Humań: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny 
 • Hiszpania, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Grecja, Portugalia –  Erasplus: Praktyki w firmach typu start-up 

Wypowiedzi studentów na temat Wymiany akademickiej