USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Kraje do których można wyjechać

Instytut Nauk Technicznych

· Rezekne Academy of Technologies – Rezekne, Łotwa

UCZELNIA: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA)

KIERUNKI: Informatyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

PRZYDATNE LINKI:

https://www.rta.lv

· Instituto Politécnico de Santarém – Santarém, Portugalia

UCZELNIA: Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém)  

KIERUNKI: Informatyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

PRZYDATNE LINKI:

https://www.ipsantarem.pt/en/internacionalizacao/erasmus/

· Politecnico de Leiria – Leiria, Portugalia

UCZELNIA: Politecnico de Leiria

KIERUNKI: Informatyka

PRZYDATNE LINKI:

https://www.ipleiria.pt/en/2023/01/25/erasmus-application/

· Ostfalia Univeristy of Applied Sciences – Wolfenbüttel, Niemcy

UCZELNIA: Ostfalia Hochschule Für Angewandte Wissenschaften Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

KIERUNKI: Informatyka

PRZYDATNE LINKI:

https://www.ostfalia.de/cms/en/ir/RZ_Ostfalia_Image_2016_EN_SCREEN.pdf

https://www.ostfalia.de/cms/en/iso/iso_international-students/iso_exchange-students/

· Ondokuz Mayis University – Samsun, Turcja

UCZELNIA: Ondokuz Mayis University  

KIERUNKI: Informatyka, Zarządzania i Inżynierii Produkcji

PRZYDATNE LINKI:

https://erasmus.omu.edu.tr/en

https://erasmus.omu.edu.tr/en/genel/ka-131-student-study

https://erasmus.omu.edu.tr/en/genel/course-programs

· Istanbul Sabahattin Zaim University – Istanbul, Turcja

UCZELNIA: Istanbul Sabahattin Zaim University (IZU)

KIERUNKI: Informatyka, Zarządzania i Inżynierii Produkcji

PRZYDATNE LINKI:

https://izu.edu.tr/en/international/erasmus
https://izu.edu.tr/en/international/erasmus/student-mobility/student-from-abroad/study-mobility/education-in-turkey/erasmus-at-izu

Instytut Nauk o Zdrowiu

· Ostfalia Univeristy of Applied Sciences – Wolfenbüttel, Niemcy

UCZELNIA: Ostfalia Hochschule Für Angewandte Wissenschaften Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

KIERUNKI: Pielęgniarstwo

PRZYDATNE LINKI:

https://www.ostfalia.de/cms/en/ir/RZ_Ostfalia_Image_2016_EN_SCREEN.pdf

https://www.ostfalia.de/cms/en/iso/iso_international-students/iso_exchange-students/

· Nursing School of Coimbra – Coimbra, Portugalia

UCZELNIA: Escola de Superior de Enfermagem de Coimbra (ESENFC)

KIERUNKI: Pielęgniarstwo

PRZYDATNE LINKI:

https://www.esenfc.pt/en/courses/100001

· Instituto Politécnico de Santarém – Santarém, Portugalia

UCZELNIA: Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém)

KIERUNKI: Pielęgniarstwo, Fizjoterapia

PRZYDATNE LINKI:

https://www.ipsantarem.pt/en/internacionalizacao/erasmus/

· Politecnico de Leiria – Leiria, Portugalia

UCZELNIA: Politecnico de Leiria

KIERUNKI: Pielęgniarstwo, Fizjoterapia

PRZYDATNE LINKI:

https://www.ipleiria.pt/en/2023/01/25/erasmus-application/

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

prace w toku

Instytucje organizujące praktyki za granicą

· Praktyki w Bułgarii

Atlas Nova Ltd. Sofia, Bułgaria
KIERUNKI: Pielęgniarstwo, Fizjoterapia

więcej informacji

· Praktyki w Grecji

Archipelagos Institute of Marine & Environmental Research of the Aegean Sea – Ikaria, Grecja

KIERUNKI: Informatyka

więcej informacji

· Praktyki na Malcie

Paragon Europe – Mosta, Malta
KIERUNKI: Transport i Logistyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Informatyka

więcej informacji

· Praktyki w firmach typu start-up

Erasplus+ – Hiszpania, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Grecja, Portugalia DZIEDZINY: Marketing i Komunikacja, Grafika komputerowa, Administracja, Zarządzanie, Biznes i Finanse, Handel Międzynarodowy, Technologia Informacyjna, Inżynieria Komputerowa.

www.erasmuspraktyki.com

https://ans-gniezno.edu.pl/wp-content/uploads/2023/05/PL-Leaflet.pdf

  • Platformy wspomagające wyszukiwanie miejsc praktyk

„JOE+” – the Job Offer Exchange platform: https://leonet.joeplus.org/en/

„ErasmusIntern platform”: erasmusintern.org