USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Konferencje

Konferencja online pt.: „Ochrona zdrowia w ujęciu interdyscyplinarnym”

Dnia 26 stycznia 2021 roku Instytut Nauk o Zdrowiu wspólnie z Instytutem Nauk Technicznych, wspólnie zorganizowali konferencję naukową, pt.: “Ochrona zdrowia w ujęciu interdyscyplinarnym.
Mówiąc o ochronie zdrowia, nie sposób odwołać się tylko i wyłącznie do samych metod leczenia pacjentów. Owa interdyscyplinarność w ochronie zdrowia obejmuje bowiem szereg procesów, tj.: profilaktyka zdrowia, edukacja społeczeństwa, promocja zdrowego stylu życia, diagnostyka i leczenie pacjentów w oparciu o nowoczesne metody i technologie medyczne, rehabilitacja pacjentów, prowadzenie badań naukowych, szkolenie personelu medycznego, wymiana doświadczeń międzynarodowych, zarządzanie systemem opieki medycznej etc.

Stąd też założeniem organizatorów w/w konferencji było: wskazanie multidyscyplinarności tej dziedziny nauki, wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów działających w w/w obszarach nauki oraz zachęcenie przyszłych studentów do poszukiwania rozwiązań opartych na całym wachlarzu dostępnych możliwości.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w naszym kraju – konferencja przeniesiona została do Internetu i odbyła się w formule on-line.

PROGRAM WYDARZENIA

1. Aspekty neurologiczne w poszukiwaniu etiopatogenezy młodzieńczej idiopatycznej skoliozy.
dr hab. n. med. Piotr Rogala, prof. PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

2. Wpływ stanu odżywienia na wyniki leczenia onkologicznego. – dr hab. n. med. Marcin Mardas

3. Wykorzystanie metod specjalnych fizjoterapii u pacjentów onkologicznych (metoda PNF) – mgr Agnieszka Filarecka – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

4. Regulacja masy ciała a otyłość.
dr hab. n. med. Marta Stelmach – Mardas – Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5. Akupunktura i akupresura a skutki uboczne stosowania chemioterapii (CINV) – przegląd systematyczny.
Studenci III roku Fizjoterapii w PWSZ Gniezno: Julia Warda, Klaudia Kijak, Oliwia Skiba, Klaudia Meller, Edyta Urbańska, Oliwia Kempska
Student I roku Fizjoterapii w PWSZ Gniezno: Kacper Łuczkowiak
Opieka merytoryczna – dr hab. n. med. Marcin Mardas, dr hab. n. med. Marta Stelmach -Mardas

6. Wpływ technik czaszkowo – krzyżowych na rytm serca, stabilność posturalną i poziom kortyzolu.
dr Małgorzata Wójcik – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
dr Inga Dziembowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Patofizjologii
prof. dr hab. Ewa Żekanowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Patofizjologii

7. Ocena skuteczności różnych modeli treningu rehabilitacyjnego u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
dr Małgorzata Koszutska-Błaszczyk – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

8. Ocena działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w latach 2009-2019.
dr Anna Święcicka – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

9. Zastosowanie metoksyfluranu w warunkach przedszpitalnych.
dr n. farm. Olga Dolacińska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
dr Marcin Zieliński – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu

10. Jakość życia kobiet z rozpoznanym rakiem jajnika.
dr Katarzyna Plagens-Rotman – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
dr Maria Połocka-Molińska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

11. Małoletni w kontekście przeprowadzenia zabiegu medycznego.
dr Matylda Gwoździcka-Piotrowska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

12. Nanocząstki i mikrokapsułki jako nośniki leków w terapii celowanej.
dr Tomasz Kubiak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

13. Inteligentny wózek zakupowy.
Absolwent Informatyki w PWSZ Gniezno – inż. Mariusz Lemański
Opieka merytoryczna – dr inż. Przemysław Zakrzewski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

14. Technologie w medycynie.
Studenci III roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji w PWSZ Gniezno – Natalia Szymańska, Jakub Hombesz, Mateusz Milak
Opieka merytoryczna – dr inż. Przemysław Zakrzewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

15. Zastosowanie i systemy inteligentnych budynków.
Studenci III roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji w PWSZ Gniezno – Martyna Kołodziej, Artur Sęk, Mateusz Kułakowski
Opieka merytoryczna – dr inż. Przemysław Zakrzewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Materiały wideo dostępne są na stronie https://ans-gniezno.edu.pl/konferencja-ochrona-zdrowia-w-ujeciu-interdyscyplinarnym/

Konferencja online pt.: „Znaczenie analizy informacji w XXI wieku”

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie w PWSZ Gniezno 1 grudnia 2020 r. zorganizował konferencję online, pt.: „Znaczenie analizy informacji w XXI wieku”.

W XXI wieku system zbierania i analizy informacji, odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu nie tylko firm i instytucji, ale także całych państw. Przykład z ostatnich miesięcy i walka z COVID-19 pokazują, jak trudno zaplanować skuteczne działania walki z tym zagrożeniem oraz globalnym kryzysem gospodarczym. Bez dogłębnej analizy problemu nie da się przewidzieć rozwoju sytuacji i dalszych jej konsekwencji. Nie da się również zaplanować odpowiednich działań zaradczych. Jednym z negatywnych skutków braku odpowiednio przygotowanych analiz, są między innymi zyskujące w ostatnim czasie na popularności teorie spiskowe, które utrudniają wprowadzanie skutecznych rozwiązań, mających na celu wsparcie całego systemu zarządzania kryzysowego.

Dlatego szczegółowa analiza sytuacji, oparta na rzetelnych i wiarygodnych źródłach informacji, to aktualnie kluczowe rozwiązanie wspomagające walkę z globalnym kryzysem. I właśnie wokół tych zagadnień poruszali się nasi Prelegenci, którzy podzieli się z nami wiedzą z zakresu:

 • manipulacji i bezpieczeństwa w świecie żywności (mgr Żaneta Geltz)
 • kształtowania wizerunku kontynentu afrykańskiego i jego wpływu na negatywną selekcję informacji (dr Malwina Bakalarska)
 • kryminalistyki jako źródła wiarygodnych informacji (mgr Marek Kołtun)
 • monitoringu i analizy mediów w strukturach NATO (mgr Krzysztof Plażuk)
 • oraz analizy potencjalnych zagrożeń, wpływających na bezpieczeństwo w placówkach oświatowych (dr Krzysztof Danielewicz)

Wystąpienia ekspertów zakończył panel dyskusyjny, który poprowadził mgr Maciej Matysiak.

Materiał video z tej konferencji dostępny jest pod linkiem – https://www.facebook.com/StudiaGniezno/videos/367630391202395

Konferencja pt.: „Symulacja medyczna w edukacji pielęgniarek i położnych. Metoda, narzędzia, kadra, od czego zacząć?”

Dnia 3 marca br., odbyła się konferencja, pt.: „Symulacja medyczna w edukacji pielęgniarek i położnych. Metoda, narzędzia, kadra, od czego zacząć?”, którą firma SIMEDU zorganizowała wspólnie z Instytutem Nauk o Zdrowiu w PWSZ Gniezno. Celem konferencji było poszerzenie wiedzy dotyczącej symulacji medycznej w zakresie zarządzania i organizacji pracy w centrach symulacji medycznej dla pielęgniarstwa i położnictwa.

Podczas konferencji odbyły się również warsztaty prowadzone przez doświadczonych instruktorów, kadrę zarządzającą i techników symulacji medycznej, pracujących w centrach symulacji medycznych w Polsce.

Konferencja naukowa pt.: „„Przemysł 4.0 – nowoczesne systemy informatyczne”

Dnia 25 lutego 2020roku Instytut Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie zorganizował konferencję naukową pt.:  „Przemysł 4.0 – nowoczesne systemy informatyczne”, która adresowana była do wykładowców akademickich i nauczycieli przedmiotów informatycznych oraz technicznych w szkołach średnich.

Podczas konferencji poruszane były takie zagadnienia jak:

 •  “Sztuczna inteligencja” – dr inż. Tomasz Łukaszewski
 • “Aplikacje mobilne” – mgr inż. Bartosz Zgrzeba
 • “Sieci komórkowe nowej generacji” – dr hab. inż. Piotr Remlein
 • “Od World Wide Web do ekranów dotykowych” – dr Tomasz Kubiak
 • “Systemy światłowodowe” – dr inż. Zbigniew Szymański
 • “Internet przedmiotów” – mgr inż. Mateusz Leszek
 • “Inteligentne budynki” – dr inż. Mariusz Nowak

Partnerem tego wydarzenia została firma SevenComp, która specjalizuje się w kompleksowej dostawie rozwiązań teleinformatycznych dla firm.

Konferencja naukowa pt.: ” Informacja ≠ manipulacja – rola i znaczenie informacji we współczesnym świecie”

Dnia 13 grudnia 2019 roku odbyła się konferencji, pt.: ” Informacja ≠ manipulacja – rola i znaczenie informacji we współczesnym świecie”, podczas której,  eksperci z szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego, podzielili się z nami swoją wiedzą z zakresu: bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, zarządzania informacjami, sposobów walki z manipulacjami i dezinformacją w odniesieniu do naszego życia codziennego i zawodowego.

Wśród naszych Prelegentów znalazły się takie osobowości jak:

 • PŁK REZ. PIOTR GĄSTAŁ – b. d-ca Jednostki Wojskowej GROM
 • PŁK REZ. MGR INŻ. MACIEJ MATYSIAK – były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • PŁK. WITOLD KUDRYK – oficer w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie; ekspert w dziedzinie zarządzania kryzysowego, współpracy wojskowo-cywilnej oraz walki informacyjnej
 • DR KRZYSZTOF DANIELEWICZ – ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, specjalizujący się w Afryce i Azji
 • DR HAB. INŻ. PIOTR REMLEIN – ekspert z zakresu bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych
 • ŻANETA GELTZ – redaktor naczelna serwisu informacyjnego i magazynu Hipoalergiczni, założycielka Stowarzyszenia Happy Evolution Global Association

Konferencja miała formułę otwartą i adresowana była do wszystkich osób, dla których wiarygodna informacja jest podstawowym „narzędziem pracy”, a także do osób, które w sposób świadomy, chcą poruszać się i korzystać z zasobów współczesnego świata.

Sympozjum naukowe pt.: „Proteza która myśli – postępowania po amputacjach kończyn i możliwości ich protezowania”

14 listopada 2018 roku odbyło się sympozjum szkoleniowe pt.: „Proteza która myśli – postępowania po amputacjach kończyn i możliwości ich protezowania”, które adresowane było do: lekarzy, fizjoterapeutów i studentów kierunków medycznych (fizjoterapii i pielęgniarstwa).

W części wykładowej swoje prezentacje przedstawili:

 • lek. med. Andrzej Nabzdyk – „Przyczyny amputacji kończyn oraz postępowanie medyczne w przypadku powikłań”
 • dr n. med. Adam Pogorzała –  „Rehabilitacja medyczna osób po amputacjach kończyn”
 • mgr Artur Rohde – „Nowoczesne technologie w medycynie na podstawie bioelektrycznej proteza ręki”
 • mgr Dagna Wróbel – „Kiedy tracisz część siebie… – psychologiczne aspekty amputacji”
 • Rafał Gręźlikowski – „Z protezą przez świat – aktywność sportowa osób po amputacji kończyn”.

Po zakończeniu części teoretycznej uczestnicy wzięli udział w części warsztatowej, która obejmowała naukę prawidłowego formowania kikuta poprzez bandażowanie i zakładanie linerów, demonstrację wybranych modeli przegubów kolanowych i stóp protezowych, porównanie sposobu poruszania się po schodach ze względu na rodzaj zastosowanego zaprotezowania oraz prezentację różnych rodzajów protez z kompozytów węglowych stosowanych do uprawiania sportu.

W/w szkolenie było okazją do skonfrontowania różnych stanowisk – świata naukowego i myśli technologicznej z uwzględnieniem wszelkich nowinek inżynieryjnych stosowanych protetyce kończyn.

Konferencja pt.: „Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii. Odnawialne źródła energii w Wielkopolsce – szanse i zagrożenia”.

Dnia 30 maja 2018 r. Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie, zorganizowała konferencję pt.: „Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii. Odnawialne źródła energii w Wielkopolsce – szanse i zagrożenia”.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski, który wygłosił prelekcję nt.: „Rozwój OZE jako element poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego”.

Konferencja naukowa pt.: „Wczesne wykrycie to życie – profilaktyka i leczenie raka piersi w ujęciu holistycznym”

W dniach 23-24 maja 2018 r. Instytut Nauk o Zdrowiu w PWSZ w Gnieźnie, zorganizował konferencje naukową pt.: „Wczesne wykrycie to życie” dotyczącą profilaktyki i leczenia raka piersi w ujęciu holistycznym.

W bloku przewodnim, swój wykład na temat: „Najczęstsze choroby onkologiczne w populacji XXI wieku. Metody leczenia chorób onkologicznych z uwzględnieniem leczenia operacyjnego raka piersi i procedur z nim związanych.” – wygłosił dr hab. n. med. Dawid Murawa – Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

W ciągu tych dwóch dni konferencyjnych nasi Prelegenci zaprezentowali nie tylko najnowsze osiągnięcia w dziedzinie onkologii, ale również w: fizjoterapii, pielęgniarstwie, psychoonkologii, inżynierii biomedycznej, dietetyce, kosmetologii – czyli we wszystkich dziedzinach, które wspomagają proces leczenia pacjentów onkologicznych.

Konferencję wsparło wiele fundacji onkologicznych, instytucji samorządowych oraz media. Było to duże wydarzenie o wymiarze nie tylko naukowym ale również emocjonalnym.

Konferencja naukowa pt.: „Wykorzystanie ćwiczeń proprioreceptywnych w profilaktyce zapobiegającej urazom u zawodników żużla”

5 grudnia 2017 roku Instytut Nauk o Zdrowiu zorganizował konferencję naukowo – szkoleniową, pt.: „Wykorzystanie ćwiczeń proprioreceptywnych w profilaktyce zapobiegającej urazom u zawodników żużla.”

Konferencja obejmowała następujące bloki:

1) Medyczne aspekty czucia głębokiego które omówił dr n. med. Adam Maksymilian Pogorzała – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju PWSZ w Gnieźnie

2) Urazy w sportach żużlowych – diagnostyka, leczenie i profilaktyka – prelegentem był Pan mgr Jerzy Buczak fizjoterapeuta Reprezentacji Polski w żużlu na co dzień związany z Klubem Sportowym „Stal Gorzów” oraz z Reprezentacją Polski w piłce ręcznej

3) Wykład pt.: „Okiem trenera – predyspozycje zawodnicze oraz parametry motoryczne mistrza ligi żużlowej.” – poprowadził Pan mgr Stanisław Chomski, trener Klubu Sportowego Stal Gorzów.

4) Kulminacyjnym punktem konferencji był wykład Pana Bartosza Zmarzlika, reprezentanta Polski w żużlu, zawodnika Klubu Sportowego Stal Gorzów, II v-ce Mistrza Indywidualnych Mistrzostw Świata z 2016 roku, Indywidualnego Mistrza Świata Juniorów z 2015 r., drużynowego Mistrza Świata w latach: 2016 i 2017. Wykład zatytułowany: „Żużel – sport i pasja” , dotyczył osobistych doświadczeń tego utytułowanego zawodnika.

Nowotwory złośliwe wyzwaniem dla zdrowia publicznego XXI wieku

Instytut Nauk o Zdrowiu zaprasza pracowników i studentów do udziału w konferencji naukowej „Nowotwory złośliwe wyzwaniem dla zdrowia publicznego XXI wieku”, która odbędzie się 17 marca 2015 r. w auli I LO w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 3.

Zapraszamy na konferencję naukową z zakresu psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego

Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie zaprasza do udziału w III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Chory z chorobą psychiczną – aspekty pielęgnacyjne, terapeutyczne,  kliniczne i prawne. Promocja zdrowia psychicznego”

Termin: 3.12.2014 r. godz. 10:00-14:00
Miejsce: kampus akademicki PWSZ Gniezno – ul. Wrzesińska 43-55, Gniezno,  budynek 3

Konferencja naukowa z okazji 10-lecia PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Konferencja naukowa z okazji 10-lecia PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie „Postęp w rozwoju gospodarczym poprzez innowacyjne kształcenie inżynierskie”.

Termin: 27 października 2014 r.
Miejsce: kampus akademicki PWSZ Gniezno – ul. Wrzesińska 43-55, budynek nr 5, sala 112