USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Koła Naukowe

Czy wiecie, że?

Studiując w ANS Gniezno oprócz nabywania i doskonalenia umiejętności praktycznych zgodnie z programem studiów, istnieje także możliwość dodatkowego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań naukowo-badawczych w tym obszarze? Tak!

Przy Instytucie Nauk o Zdrowiu funkcjonują Koła Naukowe Studentów Fizjoterapii i Pielęgniarstwa które realizują swoje cele w szczególności poprzez: publikowanie artykułów naukowych, udział w konferencjach naukowych, różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach o charakterze praktycznym i popularnonaukowym oraz innych działaniach ukierunkowanych na rozwijanie współpracy z otoczeniem społecznym i samodoskonalenie się!

Chcesz zostać członkiem naszej społeczności? Nie czekaj – dołącz do grona Studentów Koła Fizjoterapii lub Pielęgniarstwa  już dziś! ZAPRASZAMY !

Zapisy przyjmują Opiekunowie Kół:

Koła Naukowego Studentów Fizjoterapii – mgr Mikołaj Macik (m.bacik@ans-gniezno.edu.pl)

Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa – mgr Jadwiga Surdyk (j.surdyk@ans-gniezno.edu.pl)

Regulamin KNSF ANS Gniezno                                  Deklaracja Członkowska KNSF

FUNKCJONOWANIE KÓŁ NAUKOWYCH W INSTYTUCIE NAUK O ZDROWIU

FUNKCJONOWANIE KÓŁ NAUKOWYCH W INSTYTUCIE NAUK O ZDROWIU

Zaplanowane działania SKNP w semestrze letnim 2023/2024

MIESIĄC DZIAŁANIA / WYDARZENIA  
STYCZEŃZbiórka na rzecz WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  
LUTY  Udział w grze terenowej STST_ROOMS „ Biblioteczna pułapka”  Urząd Statystyczny w Poznaniu.
Wyjazd na wystawę BODY-WORLDS do Gdańska
MARZEC  Przygotowania i udział w Dniach Otwartych naszej Uczelni
KWIECIEŃ „ PIELĘGNIARSTWO TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” – promowanie Kierunku Pielęgniarstwo wśród dzieci i młodzieży szkół gnieźnieńskich
MAJ  Piknik studencki
CZERWIECPromowanie zdrowego stylu życia w trakcie spotkań z przedszkolakami z okazji Dnia Dziecka