USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński

Profesor
Instytut Nauk o Zdrowiu
email: p.checinski@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
PROF. DR HAB. N. MED. PAWEŁ CHĘCIŃSKI – jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i angiologii, a tytuł profesora otrzymał w 2003 roku. W trakcie swojej kariery zawodowej brał udział w wielu zagranicznych stażach, m. in. w: Belgii, Stanach Zjednoczonych i w Niemczech.  W latach 2004-2006 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Od 2004 r. jest Ordynatorem Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii w Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu. Od 2012 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński jest również laureatem wielu nagród, w tym m.in.: Złotego Krzyża Zasługi oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Jest członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych krajowych i zagranicznych oraz autorem prac naukowych, artykułów i książek, a także promotorem prac doktorskich, magisterskich i licencjackich.

Od 1 września 2020r. pełni funkcję Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa.