USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr inż. Łukasz Józefowski

Adiunkt
Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
email: l.jozefowski@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie Informatyka na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej w 2009 roku. Autor kilkunastu publikacji naukowych i uczestnik konferencji krajowych
i zagranicznych. Praktyk z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w różnych obszarach IT. Pracował w firmach programistycznych jako inżynier oprogramowania gdzie realizował projekty w kraju i za granicą. Od prawie 20 lat pracuje w koncernie automotive o zasięgu światowym w dziale IT, w którym miał okazję poznać specyfikę takich obszarów IT jak administracja systemami sterowania produkcją, prowadzenie projektów IT, wdrażanie systemów sterowania produkcją typu MES w nowych obszarach produkcji oraz nowych fabrykach, rozwój platformy programistycznej i prowadzenie projektów programistycznych wspierających pracę wszystkich działów przedsiębiorstwa. Od kilku lat w dziale IT tego koncernu koordynuje pracę grupy zajmującej się analityką Big Data i realizuje projekty z obszaru Big Data.