USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

1 MILION ZŁOTYCH dla PWSZ Gniezno już po raz czwarty!

Data publikacji: 09 marca 2021Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek , ogłosił dzisiaj wyniki III edycji projektu “Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” – czyli listę uczelni, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami losów zawodowych swoich absolwentów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, znalazła się w nagrodzonej piętnastce listy rankingowej i już po raz czwarty otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1 MILIONA ZŁOTYCH na doskonalenie jakości procesu kształcenia.

Wsparcie w ramach “Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości” gwarantowane jest w Konstytucji dla Nauki. Co roku, maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, otrzymuje z MNiSW, dodatkowe środki finansowe. „(…) Unowocześniamy polskie uczelnie – tak, aby nauka, szkolnictwo wyższe w jak największym stopniu stały się kołem zamachowym rozwoju gospodarczego Polski. Szczególnie ważną misję sprawują uczelnie zawodowe – Konstytucja dla Nauki zdecydowanie podnosi rangę tych uczelni, a wynika to z oczywistych potrzeb polskiej gospodarki, polskiego biznesu i przede wszystkim – polskich studentów” (…)  – podkreślił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrócił szczególną uwagę na fakt, że uczelnie zawodowe kształcą bardzo praktycznie, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. „(…) Wyniki tego konkursu i fakt, że absolwenci uczelni zawodowych są coraz lepiej przygotowani do zmierzenia się z rynkiem pracy, coraz lepiej oceniani przez pracodawców, to powód do wielkiej satysfakcji dla uczelni i ministerstwa (…)

Wsparcie finansowe wypłacane jest uczelniom w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Uczelnie zawodowe mogą wydać środki na cele, które podniosą jakość kształcenia, np.: na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów itp.

W/w konkursie uczelnie wyłaniane są w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), które dostępne są na stronie – www.studia.gov.pl.

LISTA RANKINGOWA UCZELNI:

 1. Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 3. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 4. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 5. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 6. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 7. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 8. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 9. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
 10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 11. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
 13. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
 14. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 15. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

źródło:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-publicznych-uczelni-zawodowych-wylonionych-w-ramach-przedsiewziecia-dydaktyczna-inicjatywa-doskonalosci