USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

1 MILION ZŁOTYCH dla PWSZ Gniezno już po raz trzeci!

Data publikacji: 07 lutego 2020Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, ogłosił dzisiaj wyniki II edycji projektu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” – czyli listę uczelni, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami losów zawodowych swoich absolwentów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, znalazła się na 1 miejscu listy rankingowej i już po raz trzeci otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1 MILIONA ZŁOTYCH na doskonalenie jakości procesu kształcenia.

Wsparcie w ramach „Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości” gwarantowane jest w Konstytucji dla Nauki. Co roku, maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, otrzymuje z MNiSW, dodatkowe środki finansowe. „(…) Unowocześniamy polskie uczelnie – tak, aby nauka, szkolnictwo wyższe w jak największym stopniu stały się kołem zamachowym rozwoju gospodarczego Polski. Szczególnie ważną misję sprawują uczelnie zawodowe – Konstytucja dla Nauki zdecydowanie podnosi rangę tych uczelni, a wynika to z oczywistych potrzeb polskiej gospodarki, polskiego biznesu i przede wszystkim – polskich studentów” (…)  – podkreślił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrócił szczególną uwagę na fakt, że uczelnie zawodowe kształcą bardzo praktycznie, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. „(…) Wyniki tego konkursu i fakt, że absolwenci uczelni zawodowych są coraz lepiej przygotowani do zmierzenia się z rynkiem pracy, coraz lepiej oceniani przez pracodawców, to powód do wielkiej satysfakcji dla uczelni i ministerstwa (…)

Wsparcie finansowe wypłacane jest uczelniom w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Uczelnie zawodowe mogą wydać środki na cele, które podniosą jakość kształcenia, np.: na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów itp.

W/w konkursie uczelnie wyłaniane są w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), które dostępne są na stronie – www.studia.gov.pl.

LISTA RANKINGOWA UCZELNI:

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 3. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 8. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 10. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 12. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
 13. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
 14. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 15. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/15-mln-zl-dla-uczelni-zawodowych-z-dydaktycznej-inicjatywy-doskonalosci