USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

1 mln zł dla ANS Gniezno w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”

Data publikacji: 10 maja 2024

1 mln zł dla ANS Gniezno w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”.

ANS Gniezno zostało objęte dodatkowym wsparciem finansowym w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” otrzymując po raz szósty 1 mln zł.

Celem inicjatywy jest wsparcie w doskonaleniu jakości kształcenia praktycznego.

https://www.gov.pl/web/nauka/rozstrzygniecie-vi-edycji-przedsiewziecia-ministra-nauki-dydaktyczna-inicjatywa-doskonalosci