USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

3291 zł to średnia wysokość wynagrodzenia absolwentów PWSZ Gniezno

Data publikacji: 25 czerwca 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już od 2 lat realizuje projekt monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych.
Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z POL-onu, czyli wew. systemu informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym figurują wszystkie uczelnie w Polsce.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już od 2 lat realizuje projekt monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych.
Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z POL-onu, czyli wew. systemu informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym figurują wszystkie uczelnie w Polsce.

Wg danych udostępnionych przez MNiSW, średnia wysokość wynagrodzenia absolwentów PWSZ Gniezno wynosi 3291 zł (brutto)!
Ponadto w ciągu pierwszego roku od odebrania dyplomu – 81,2 % absolwentów uczelni podejmuje pracę, w tym 74,3% pracuje na tzw. „na etacie”

źródło: http://ela.nauka.gov.pl/