USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

5-miesięczny płatny staż w Komisji Europejskiej !

Data publikacji: 01 grudnia 2022

Od 4 do 31 stycznia br. można aplikować na 5-miesięczny płatny staż w Komisji Europejskiej, który rozpoczyna się w październiku 2023 r. Staż jest otwarty dla absolwentów szkół wyższych, a także dla osób studiujących co najmniej trzy lata. Jest to wspaniała okazja do zdobycia międzynarodowego doświadczenia pozwalająca jednocześnie uzyskać wgląd w procesy i politykę instytucji europejskich.

Więcej informacji o tym, jak aplikować, oraz jakie dokumenty należy przygotować, aby móc uczestniczyć w najbliższej edycji stażu Blue Book znajdziecie Państwo pod adresem:

https://traineeships.ec.europa.eu