USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Absolutorium 2009

Data publikacji: 09 lutego 2009

W niedzielę, 8 lutego podczas drugiego w historii PWSZ w Gnieźnie uroczystego absolutorium, Rektor prof. dr hab. Józef Garbarczyk wręczył 130 studentom trzech kierunków dyplomy absolutoryjne. Choć uroczystość jest jedynie stwierdzeniem ukończenia studiów bez uzyskania dyplomu, to dla osób kończących studia, wymiar absolutorium jest szczególny. Studenci, ubrani w tradycyjne togi i birety, w takim składzie spotkają się po raz ostatni. Świeżo upieczonym absolwentom towarzyszyły rodziny i przyjaciele, przybyli również gnieźnieńscy parlamentarzyści i samorządowcy.

Prof. dr hab. J. Garbarczyk zwrócił się do absolwentów słowami: „podczas kolejnych semestrów musieliście pokonywać samych siebie , pokonywać swoje słabości, by iść do celu do dzisiejszego dnia. Jesteście bogatsi nie tylko wiedzą ale i doświadczeniem w pokonywaniu trudności. Tak jak wspinacz wysokogórski nie cofa się bo szkoda poniesionego trudu tak i wy musicie iść dalej, pogłębiać swoją wiedzę, swoje umiejętności doskonalić swoje charaktery. Spróbujcie na chwile zastanowić się i podsumować miniony czas i zapytać się samych siebie jakimi jesteście, czy zmieniliście się czy dokonała się w as przemiana charakterów? Bo jak powiedział Antoine de Saint-Exupèry:

CZŁOWIEK ODKRYWA SIEBIE , KIEDY ZMIERZY SIĘ Z PRZESZKODAMI.

Rektor przekazał również absolwentom życzenia:

Prócz sukcesów zawodowych życzę wam abyście byli szczęśliwi w życiu prywatnym a w przyszłości założyli rodziny – utworzyli własne domy, bo jak mówił słynny fizyk i filozof Blaise Pascal,

TWÓJ DOM MOŻE ZASTĄPIĆ CAŁY SWIAT. CAŁY ŚWIAT NIGDY NIE ZASTĄPI CI DOMU.

Podczas uroczystości władze uczelni uhonorowały również absolwentów, przyznając tym najbardziej zasłużonym, nagrody i wyróżnienia.

Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce podczas całego okresu studiów otrzymali:

– na kierunku ochrona środowiska: Katarzyna Guziałek oraz Joanna Mospan
– na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji: Joanna Kielar oraz Izabela Dąbrowska
– na kierunku: informatyka: Maciej Kubiak oraz Wojciech Piechocki

Nagrody za bardzo dobre wyniki w OLIMPIADACH JĘZYKOWYCH otrzymały:

Grażyna Zaręba (zip)
Anna Maciejewska (zip)

Nagrody za działalność w NAUKOWYM KOLE OCHRONY ŚRODOWISKA otrzymali:

Marta Kędzierska
Irena Budnik

Wyróżnienia za działalność w NAUKOWYM KOLE OCHRONY ŚRODOWISKA otrzymali

Marta Małyszka
Barbara Bilska
Regina Nowak
Agnieszka Gronikowska
Tomasz Wojtkowiak
Krzysztof Kajdan

Nagrody za działalność w NAUKOWYM KOLE PROGRAMISTYCZNYM PWSZ ITEAM otrzymali:

Wojciech Piechocki
Łukasz Baszczyński
Artur Kryszak
Mateusz Frąckowiak

Nagrody za działalność w Samorządzie Studenckim otrzymali:

Anna Tietz – jako Przewodnicząca Samorządu Studenckiego oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów RP
Sylwia Woźniak
Marta Kędzierska
Błażej Bogajewski
Wojciech Piechocki

Nagrody za działalność sportową otrzymali:

Sylwia Woźniak
Damian Kluczyński
Bartosz Zamiara

Wyróżnienia za działalność sportową otrzymali

Błażej Bogajewski
Hubert Pachała
Łukasz Baszczyński
Łukasz Kolibabka

Uroczystość uświetnił występ chóru Metrum.