USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

ABSOLUTORIUM studentów PWSZ Gniezno za nami

Data publikacji: 26 czerwca 2019W dniu wczorajszym, tj. 25 czerwca br. zakończenie nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, świętowali absolwenci: zarządzania i inżynierii produkcji, transportu, pielęgniarstwa oraz po raz pierwszy w historii naszej Alma Mater – studenci ostatniego roku fizjoterapii.

Po powitaniu zgromadzonych gości, wśród których pojawili się m.in.: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele różnych środowisk i służb medycznych, głos zabrał JM Rektor PWSZ – dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ Gniezno: – „(…) Po wielu miesiącach trudów i wytężonej nauki, nastał wielki, radosny dzień uzyskania przez Państwa Absolutorium. To oznacza, jak dowodzą wiarygodne rankingi, że zakończyliście swoje studia na czołowej, wyższej uczelni zawodowej w Polsce. Jest to piękny moment w życiu każdego studenta i wzruszająca chwila dla rodziców i najbliższych. Życzymy Państwu, aby radość dzisiejszego dnia i satysfakcja zakończonych studiów trwała jak najdłużej. Jeszcze dziś stanowicie integralną część naszej społeczności studenckiej, ale już jutro będziecie stanowić równie integralną część o wiele liczniejszej wspólnoty naszych absolwentów (…)”.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli gratulacje zarówno samym absolwentom, jak i władzom oraz kadrze dydaktycznej naszej Uczelni, życząc im dalszego, wspaniałego rozwoju. Prorektor ds. Nauki i Rozwoju dr n. med. Adam Pogorzała odczytał również list okolicznościowy, przesłany przez Panią Gretę Kanownik – Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

Dalej za najlepsze wyniki w nauce, zaangażowanie w rozwój i promocję uczelni oraz propagowanie aktywności sportowej, nagrody z rąk JM Rektora, odebrało aż 13 absolwentów naszej uczelni, a uroczystość absolutoryjną uświetnił występ gnieźnieńskiego chóru „Metrum”.

88 absolwentom naszej Uczelni, którzy wczoraj świętowali zakończenie nauki w PWSZ Gniezno, życzymy wielu sukcesów i powodzenia w rozwijaniu  kariery zawodowej!