USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Absolwenci Informatyki z PWSZ Gniezno nagrodzeni!

Data publikacji: 05 listopada 20204 listopada br. nasi absolwenci informatyki: inż. Arkadiusz Bryska oraz inż. Karol Staszewski, zdobyli III miejsce w ogólnopolskim konkursie o Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę inżynierską w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków. Nagrodzona praca nosi tytuł: „Aplikacja biznesowa dla Wielkopolskiego Banku Żywności”. Promotorem nagrodzonej pracy jest dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. PWSZ.

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu ich działalności, a także odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe. Ponadto od prawie 2 lat, ARP prowadzi również program Kadry dla przemysłu w ramach, którego stara się w sposób kompleksowy wspomagać swoje spółki na lokalnych rynkach pracy, organizując m.in. konferencję Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu, podczas której przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz instytucji publicznych mogą wspólnie wymienić się doświadczeniami i omówić rozwiązania, mogące stanowić odpowiedź na wyzwanie, jakim jest zapewnienie odpowiednich kadr dla gospodarki Polski.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką, to zaproszenie dla studentów i absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, których zainteresowania naukowe obejmują problematykę innowacji, restrukturyzacji i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jego idea fantastycznie wpisuje się w założenia w/w programu “Kadry dla przemysłu”, który właśnie realizuje ARP. Konkurs ten, to również efekt porozumienia, jakie ARP S.A. zawarła w marcu 2019 r. ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych i został on objęty patronatem Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

We wczorajszej konferencji, która ze względu na sytuację epidemiczną w kraju odbyła się w formule online, głos zajęli:

  • Grzegorz Wrochna – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
  • Cezariusz Lesisz – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
  • Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Marcin Piasecki – Redaktor Rzeczpospolitej
  • Paweł Kolczyński – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
  • Dariusz Surowik – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Przewodniczący Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Zawodowych

Pełna lista laureatów, dostępna jest na stronie organizatora konferencji i konkursu – https://kadrydlaprzemyslu.pl/#Nagrody

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy, a naszym absolwentom życzymy kolejnych, wielkich sukcesów i rozwinięcia skrzydeł! Pękamy z dumy!

Relację z tej uroczystości, publikujemy poniżej – jest ona również dostępna na stronie – https://kadrydlaprzemyslu.pl/#Konferencja

źródło: https://kadrydlaprzemyslu.pl/