USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Akademicki opłatek z abp Wojciechem Polakiem, Prymasem Polski

Data publikacji: 07 stycznia 2020W niedzielę 5 stycznia br. odbyło się tradycyjne, opłatkowe spotkanie przedstawicieli środowiska akademickiego z abp Wojciechem Polakiem, Prymasem Polski.

W homilii Mszy św. celebrowanej w seminaryjnej kaplicy abp Wojciech Polak, zwrócił uwagę na znaczenie przeżywanych niedawno świąt Bożego Narodzenia. „(…) Obchodzimy je bowiem – tłumaczył – nie tylko po to, aby przybliżyć się duchowo i w liturgii Kościoła przeżyć na nowo, to wyjątkowe w dziejach świata i człowieka wydarzenie, ale aby poznać i przyjąć sens tego, co się wydarzyło dla nas”.

„Sens jest bowiem głębią rzeczywistości, która stanowi o jego treści” – cytował Pannenberga abp Polak. –
„A ponieważ sens każdego jednego wydarzenia wykracza poza to, co widzimy na własne oczy, dlatego też, aby go pragnąć, potrzebujemy słowa. Jeżeli więc teraz powiemy, że: na początku był Sens, to będziemy przez te słowa rozumieli to, że na początku było coś, co dało treść i znaczenie każdemu życiu”.

Mszę św. koncelebrowali m.in. moderatorzy PWSD z Rektorem ks. kan. Przemysławem Kwiatkowskim, a po zakończeniu Eucharystii przedstawiciele gnieźnieńskiego środowiska akademickiego, przełamali się opłatkiem i złożyli sobie noworoczne życzenia.