USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Akademickie spotkanie świąteczno-noworoczne

Data publikacji: 18 grudnia 2008

Przedstawiciele kadry naukowej, pracownicy administracji oraz studenci wszystkich gnieźnieńskich szkół wyższych zgromadzili się na wspólnym spotkaniu świąteczno-noworocznym w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Spotkanie odbyło się 8 stycznia 2008 r. i rozpoczęło się Mszą św. w intencji całego środowiska akademickiego, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Józef Muszyński, Metropolita Gnieźnieński.

Na spotkaniu były obecne władze gnieźnieńskich uczelni: prof. dr hab. Józef Garbarczyk- Rektor PWSZ w Gnieźnie, prof. dr hab. Aleksander Wojciech Mikołajczak-Dyrektor Naukowy CEG, prof. dr Lechosław Gawrecki- Rektor GWSHM „Milenium” oraz  gospodarz wydarzenia Ks. dr Wojciech Rzeszowski –Rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. 
W auli seminaryjnej społeczność akademicka Miasta Gniezna wysłuchała również koncertu kolęd w wykonaniu Międzyuczelnianego Chóru Akademickiego. Był to pierwszy występ chóru, który powstał w październiku ubiegłego roku pod kierunkiem Radosława Jastaka. Cieszymy się, że w jego składzie znaleźli się również studenci PWSZ w Gnieźnie.
Prof. dr hab. Aleksander Wojciech Mikołajczak złożył zgromadzonym w auli, w imieniu Kolegium Rektorów, życzenia noworoczne. Metropolita Gnieźnieński, życząc dynamicznego rozwoju uczelniom i powiększania się grona akademickiego,  podziękował Rektorowi PWSZ prof. dr. hab. J. Garbarczykowi za propozycję zainicjowania spotkania opłatkowo -noworocznego Mszą świętą. Dzięki temu spotkanie to ma bardziej podniosły charakter.  Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński zaprosił wszystkich do składania sobie życzeń oraz dzielenia się opłatkiem. Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją przedstawicieli różnych uczelni oraz poczęstunkiem.