USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Akredytacja MZ dla kierunku Pielęgniarstwo

Data publikacji: 01 lutego 2021Na podstawie Decyzji nr 6/V/2021 Ministra Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek Położnych spełnia wymagania standardów kształcenia pielęgniarek. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie uzyskała akredytację dla kierunku Pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) na okres 4 lat.