W środę 22 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej ds. rekrutacji studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Po dokonaniu oceny merytorycznej kandydatów na podstawie złożonych wniosków oraz po przyznaniu punktów kandydatom według następujących kryteriów: średnia ocen, ocena z egzaminu językowego, rozmowa kwalifikacyjna, opinia Dyrektora Instytutu, dodatkowe osiągnięcia –  dwójka studentów naszej uczelni zakwalifikowała się na wyjazd na praktyki zagraniczne:

Lista rankingowa

Miejsce Nr albumu Punkty
1. 3853 160
2. 3851 149