Dnia 17 marca odbyła się prezentacja programu „Statistica” w czasie którego zaprezentowane zostały możliwości tego programu oraz korzyści z jego stosowania.
Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne wykorzystanie zestawu narzędzi do analiz statystycznych w procesie kształcenia oraz przy pisaniu prac dyplomowych.

 

W spotkaniu brali udział dydaktycy z Instytutu Nauk o Zdrowiu, z Instytutu Nauk Technicznych oraz informatycy:

Dr n. med. Sylwia Gradowska-Burczyk (pielęgniarstwo)
Dr hab. Grażyna Bączyk, prof. ANS (pielęgniarstwo)
Dr Anna Święcicka (fizjoterapia)
Dr Magdalena Dębińska (fizjoterapia)
Dr Małgorzata Koszucka – Błaszczyk (fizjoterapia)
Dr Agnieszka Matłoka (INT)
Michał Grobelski (informatyk)
Jakub Kozanecki (informatyk)

 

Prezentację programu poprowadził Dyrektor ds. Dydaktyki i Współpracy Naukowej firmy StatSoft  a na wszelkie pytania udzielił wyjaśnień Zastępca Kierownika ds. Programów Akademickich.