01
W dniach 22-24 lutego 2008 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie prezentowała się na Targach Edukacyjnych w Poznaniu. Organizatorem targów były Międzynarodowe Targi Poznańskie we współpracy z poznańskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. PWSZ w Gnieźnie prezentowała na specjalnie wydzielonej przestrzeni wspólnie z wydziałami Politechniki Poznańskiej, Akademią Rolniczą w Poznaniu oraz PWSZ w Koninie, pod wspólnym hasłem „Era Inżyniera”, ciekawostki związane z promocją nauki i wiedzy technicznej. Zaprezentowane zostały  dziedziny wiedzy takie: jak ochrona środowiska, technologie chemiczne oraz informatyka, telekomunikacja, czy robotyka. Pracownicy Rektoratu i studenci ochrony środowiska PWSZ w Gnieźnie prezentowali przez trzy dni ofertę edukacyjną uczelni, natomiast absolwenci kierunku informatyka PWSZ w Gnieźnie: Andrzej Rybicki i Grzegorz Stajkowski zaprezentowali makietę „inteligentnego budynku”, która powstała na podstawie ich dyplomowej pracy inżynierskiej „Systemy wbudowane w inteligentnym budynku”. Absolwenci sami zaprojektowali system sterujący urządzeniami w budynku. Serdecznie dziękujemy studentom i absolwentom PWSZ w Gnieźnie, którzy włączyli się w organizację stoiska promocyjnego naszej uczelni.

0101

010101
010101