Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował do rektorów uczelni nadzorowanych przez MEiN kształcących na kierunkach medycznych pismo w którym, „(...) rekomenduję, o ile nie występują przeciwwskazania zdrowotne, przystąpienie do programu szczepień wszystkim członkom wspólnot uczelni i innych podmiotów, w których realizowane jest kształcenia. Apel ten kieruję w szczególności do osób w uczelniach oraz podmiotach leczniczych, w których prowadzone jest kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodów medycznych” (...).

pismo MEiN do rektorów kształcących na kierunkach medycznych