ocena

 Uchwała Nr 594/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 października 2018