01
W dniach 21-23 stycznia 2009 r. odbył się Zwiad po Laboratoriach PWSZ w Gnieźnie.
Uczestnicy zwiadu – grupy około trzydziestoosobowe ze szkół ponadgimnazjalnych (drugie lub trzecie klasy) – miały do wykonania kilka zadań.
Każda z drużyn równocześnie rozpoczęła realizację zadań w 3 różnych laboratoriach (chemicznym, informatycznym, diagnostyki środków transportu, językowym lub ergonomicznym).

Każda z drużyn miała do wykonania trzy zadania. Czas przeznaczony na wykonanie 1 zadania to 30 minut. Wyniki zadań zrealizowanych przez każdą drużynę były zapisywane na specjalnie przygotowanych kartach.


Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zwiadu:
pdf Harmonogram zwiadu
pdf Wyniki zwiadu