USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – zapraszamy na nowy kierunek na studiach licencjackich!

Data publikacji: 25 sierpnia 2019Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Wg piramidy Maslowa, stanowi ono drugą, podstawową potrzebę społeczną i musi być ono zapewnione także przez organy administracji państwowej. Sytuacje takie jak: rosnące zagrożenie terrorystyczne, ataki cybernetyczne, katastrofy komunikacyjne, budowlane czy ekologiczne, budzą w społeczeństwie niepokój i jednocześnie wzrost zapotrzebowania na specjalistów, którzy potrafią zarządzać w sytuacjach kryzysowych i zadbać o bezpieczeństwo państwa oraz porządku publicznego.

Studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE łączą w sobie wiedzę z zakresu: nauk prawnych, ekonomicznych, społecznych, organizacji i funkcjonowania organów instytucji publicznej oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dniem 23 lipca br. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE.

Studia trwają 6 semestrów (3 lata), a absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł licencjata.