USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2021

Data publikacji: 26 listopada 2021Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje program edukacyjny skierowany do studentów szkół wyższych.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie w formie kursów ONLINE wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży zawodowy oraz świadczenia pracy.

Kursy są nieodpłatne i poprowadzą je specjaliści i praktycy z: Państwowej Inspekcji Pracy,  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Więcej informacji: www.bezpiecznepraktyki.pl  oraz www.facebook.com/BezpiecznePraktyki


Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2021-Uczelnie – informacje skrócone — kopia

Bezpieczne Praktyki i Środowisko -Uczelnie – 8-9 grudnia 2021 r. – har…

Bezpieczne Praktyki i Środowisko -Uczelnie – 1-2 grudnia 2021 r. – har…

Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2021-Uczelnie – informacje szczegółowe