USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Biopaliwa i inne odnawialne źródła energii w Polsce w aspekcie ochrony środowiska

Data publikacji: 18 grudnia 2008

W dniu 7 października 2008 r. odbyła się w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy  ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie konferencja „Biopaliwa i inne odnawialne źródła energii w Polsce, w aspekcie ochrony środowiska”. Wśród prelegentów wystąpił również prof. dr hab. Janusz Sławiński, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska PWSZ w Gnieźnie, który przedstawił temat „Uprawa i wykorzystanie trzciny chińskiej do celów energetycznych”. Inne zagadnienia poruszane podczas konferencji to: uregulowania prawne produkcji biopaliw w Polsce, produkcja bio-diesla w gospodarstwie, bio-etanol, brykietowanie słomy i siana w technologii BIOMASSER, biogaz – produkcja i perspektywy, gazy i odory w gospodarstwie – pomiary emisji, praktyczne zastosowanie biopaliw – propozycje dla gmin, źródła finansowania inwestycji biopaliwowych,     preferencyjne kredyty, małe systemy PV (fotowoltaiczne) oraz małe turbiny wiatrowe, pokazy praktyczne w tym: produkcja bio-diesla, foto-ogniwa, produkcja brykietu, małe turbiny wiatrowe.

Organizatorami konferencji były: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.