USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Cenne probiotyki i inne mikroorganizmy

Data publikacji: 18 grudnia 2008

W czwartek, 24 maja, Naukowe Koło Ochrony Środowiska PWSZ w Gnieźnie zorganizowało kolejne spotkanie z autorytetem świata nauki. Tym razem gościnny wykład wygłosił prof. dr hab. Zenon Schneider, pracownik Akademii Rolniczej w Poznaniu. Temat wykładu „Mikroorganizmy efektywne w rolnictwie ekologicznym” nie wyczerpuje obszaru poruszanych podczas wykładu zagadnień. Prof. Schneider mówił nie tylko o ogromnym znaczeniu mikroorganizmów w procesach i technikach zmierzających do polepszenia stanu środowiska i zachowania jego równowagi, ale także o znaczeniu mikroorganizmów dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Szczególną uwagę zwrócił na rolę bifidobakterii (probiotyki) czyli drobnoustrojów, które mogą wspomagać działanie ludzkiego organizmu i wykorzystanie tych przyjaznych bakterii w celu utrzymania korzystnej równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego. Wykład prowadzony z talentem doświadczonego pedagoga, okraszony wieloma przykładami zaczerpniętymi z doświadczeń profesora, był niewątpliwe bardzo ciekawym spotkaniem – pogłębiającym wiedzę i inspirującym do naukowych poszukiwań. Po tym wykładzie mamy ochotę i nadzieję na kolejne spotkania z prof. Schneiderem.