USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Data publikacji: 14 listopada 2018

Na zaproszenie Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego – Pana Sylwestra Sipa, Władze Uczelni w osobach JM Pana Rektora – dr hab. Janusza Wiśniewskiego, prof. PWSZ Gniezno oraz Pana Kanclerza – mgr Mieczysława Baranowskiego, uczestniczyły w otwarciu nowego obiektu przeznaczonego do kształcenia zawodowego młodzieży.

Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się w nowym budynku dydaktycznym, a w dawnych warsztatach zmodernizowano dotychczasowe pracownie m.in.: mechatroniki przemysłowej, pojazdów, metrologii, pomiarów itp.

Galeria zdjęć dostępna jest na stronie:
http://gniezno24.com/aktualnosci/item/15884-w-gnieznie-otwarto-nowy-budynek-dydaktyczny