USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Certyfikat Najwyższej Jakości w Edukacji

Data publikacji: 15 grudnia 2008

W Dniu 10 lipca 2008 roku odbyła się w Sali Czerwonej w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Uroczysta Gala związana z przyznaniem znaku Najwyższej Jakości. Organizatorem konkursu jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością. Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof.dr hab. Wiktora Gabrusewicza z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wybrała przedsiębiorstwa, i instytucje, których produkty bądź usługi cechują się najwyższą jakością.

Certyfikat Najwyższej Jakości w dziedzinie EDUKACJI otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie za profesjonalizm i kompleksowość oferty dydaktycznej oraz stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej opartej na profesjonalnym zapleczu lokalowym i kadrowym.

Jednocześnie w trakcie Uroczystej Gali Najwyższej Jakości Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Marka Ziółkowskiego – przewodniczącego Kapituły, Wicemarszałka Senatu RP – przyznała JM Rektorowi prof. dr hab. Józefowi Garbarczykowi tytuł Menedżera Najwyższej Jakości przyznawany za pracę, która przyczyniła się do tego , że idea Najwyższej Jakości znajduje potwierdzenie w ich codziennej działalności.

Rektor dziękując Kapitule konkursu za przyznanie Uczelni Certyfikatu Najwyższej Jakości wyraził uznanie dla całej społeczności PWSZ w Gnieźnie za wysiłek i współpracę , której owocem jest przyznany certyfikat.