USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Certyfikowany kurs dla studentów fizjoterapii

Data publikacji: 30 grudnia 2022Studenci fizjoterapii zamknęli rok 2022, uczestnicząc w kursie pt.: „Kompleksowa diagnostyka narządu ruchu w fizjoterapii”. 💪

Program szkolenia obejmował między innymi takie zagadnienia jak:

✔ wstęp do diagnostyki ortopedycznej w fizjoterapii
✔ podstawowe zagadnienia dotyczące testów klinicznych
✔  specyfika i czułość testów klinicznych
✔ wpływ tendinopatii, zwyrodnień oraz złamań na wynik testu
✔ ocena testowanych tkanek podczas badania USG
✔ fazy gojenia się tkanek, itp.

Dodatkowo omówiono badania obrazowe, a w części praktycznej uczestniczy samodzielnie wykonywali testy kliniczne na wybranych przypadkach klinicznych. W kursie uczestniczyła pierwsza grupa studentów z V i IV roku fizjoterapii. Kolejne grupy studentów, będą realizowały ten kurs już w nowym, 2023 roku 🙂

Szkolenie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa
z projektu: „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2022”.