USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Czasowe ograniczenie funkcjonowania Uczelni

Data publikacji: 17 marca 2020Dnia 17 marca br., JM Rektor wydał zarządzenie (nr 17/2020) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania naszej Uczelni. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom PWSZ Gniezno, podjęte zostały następujące decyzje – do 27 marca br.:

  • z obowiązku świadczenia pracy zwolnieni są pracownicy administracyjni PWSZ Gniezno
  • pracownicy: Działu Kształcenia i Spraw Studenckich, Kwestury oraz pracownicy podlegający pod Kanclerza Uczelni – pracują zdalnie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Uczelni.

Treść Zarządzenia Rektora nr 17/2020 dostępna jest poniżej: