USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Członkowie NKOŚ uczestniczyli w konferencji.

Data publikacji: 19 grudnia 2008

W dniach 24-25.04.08 członkowie Naukowego Koła Ochrony Środowiska uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji pt. „Zrównoważone gospodarowanie energią i odpadami w aspekcie zmian klimatu„ zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju. Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali kilkunastu ciekawych wykładów – autorytetów świata nauki na temat racjonalnego wykorzystania energii konwencjonalnej i odnawialnej oraz jak skutecznie zagospodarować odpady. Również tematem wzbudzającym zainteresowanie była segregacja śmieci u podstaw, czyli w domu u każdego z nas. Następnego dnia odbyła się część praktyczna owej akcji. Wszyscy biorący udział zostali podzieleni na 20 osobowe grupki tematyczne, każda załoga badała inny problem zwiedzając jednocześnie obiekty na terenie Poznania związane z ich zadaniem. Członkowie NKOŚ analizowali cykl życia opakowania oraz gościli w sortowni Ekozec w Poznaniu. Na zakończenie każda grupa przedstawiła swoje obserwacje oraz spostrzeżenia umożliwiając przybliżenie danego problemu reszcie członkom. Wszystkie tematy praktyczne były ze sobą powiązane, co przyczyniło się do narodzenia długiej i ciekawej dyskusji.